Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Islamin oppineiden merkitys ja oppineiden kunnioitus

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Seuralaiset & siirah Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Islamin oppineiden merkitys ja oppineiden kunnioitus
Kirjoittaja Viesti
Abdullah RintalaLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 479

Lähetä Islamin oppineiden merkitys ja oppineiden kunnioitus Vastaa lainaamalla viestiä
***

Oppineiden merkitys ja oppineiden kunnioitus

Koonnut ja kääntänyt 'Abdullah Rintala

Allahin, Armeliaan, Armahtajan Nimeen, Rauha ja Siunaukset Hänen Lähettiläälleen, Perheelleen ja Seuralaisilleen...

Allahin Lähettiläs (S) ja hänen Oikeaan Johdetut Kalifinsa johtivat ihmisiä heidän uskonnollisissa ja maailmallisissa asioissa. Sen jälkeen asiat jakautuivat siten, että sotakomentajat johtivat ihmisiä maailmallisissa asioissa ja uskonnollisesti ilmeisissä asioissa ja tiedon ja uskonnon sheikit jothivat ihmisiä niissä asioissa, joissa heihin viitattiin tiedossa ja uskonnossa. Yhdessä näitä auktoriteetteja on toteltava kaikessa, missä he määräävät tottelevaisuutta Allahille hallitsemissaan asioissa.

Allah sanoo:

{Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä ja teidän joukosta vallassaolevia} [an-Nisa', 59]

"Teidän joukosta vallassaolevia" on selitetty viittaavan heihin, joilla on määräysvalta sodassa, kuten kuninkaat ja heidän ministerinsä sekä tiedon ihmiset, jotka opettavat ihmisille uskontoa ja määräävät tottelevaisuutta Allahille.

Imam Muslim ibn al-Hajjaj kertoo Sahiih Muslimissaan kappaleessa rukousajoista hadiithin:
"Yahya ibn Yahya at-Tamimi kertoi: 'Abdullah ibn Yahya ibn Abi Kathir kertoi meille, sanoen: 'Kuulin isäni sanovan: Tietoa ei saa kehon levätessä'"

Imam an-Nawawi sanoi:

"Jalot oppineet ovat toistuvasti miettineet, miksi Muslim kertoi tämän sitaatin Yahyalta, vaikka hänen tapanaan on vain mainita kirjassaan Ahadiith Profeetalta (S). Lisäksi tämä lainaus ei liity hadiitheihin rukousajoista. Joten miksi se mainitaan tässä? Qadi 'Iyadh sanoi, että joidenkin imaamien mukaan Muslim mainitsi sen, koska ilahtui kertojaketjun järjestyksen tavasta, jonka hän mainitsi hadiithiin 'Abdullah ibn 'Amrilta, monista siitä saatavista hyödyistä ja sen selventämistä tavoitteista. Nähdessään sen, hän tahtoi varoittaa jokaista tämän tiedon ymmärryksen tasoa tavoittelevaa, että siinä onnistuakseen on pidettävä itsensä kiireisenä tietoa etsiessään, kunnes on väsyttänyt kehonsa sitä tehdessä."

Oppineiden merkitys

Oppineet ovat ihmiskunnan johtajia ja Islamin vartijoita. He puolustavat uskontoa korruptoitumasta tai vesittämiseltä.

Abu Malih sanoi: "Kuulin Maymuunin sanovan: 'Etsin oppineita joka maasta, he ovat intohimoni ja sydämeni rauhoittuu oppineiden keskuudessa'" (Hilayatul-Awliya).

Todisteet Koraanista ja Sunnah'sta ovat yksimielisiä oppineiden hyveistä. Allah sanoo:

{Allah kohottaa niiden uskovien ja niiden asemaa, joille on annettu tietoa} [al-Mujaadilah, 11]

Abu al-Aswad sanoi: "Ei ole mitään kunnioitettavampaa kuin tieto, sillä kuninkaat ovat ihmisten hallitsijoita ja oppineet kuninkaiden hallitsijoita" (Jami' Bayna al-'Ilm).

Profeetta (S) ja hänen Oikeaan Johdetut Kalifinsa johtivat kansaa näiden uskonnollisissa ja maailmallisissa asioissa. Sen jälkeen asiat jakautuivat ja sodan komentajat johtivat ihmisiä maailmallisissa ja uskonnollisissa asioissa ja tiedon sekä uskonoppineet johtivat ihmisiä asioissa, joilla heihin viitataan tiedossa ja uskonnossa. Yhdessä kaikkia näitä auktoriteetteja tulee totella kaikessa, mitä he määräävät tottelevaisuudessa Allahille hallitsemissaan asioissa. Allah sanoo:

{Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä ja johdossanne olevia} [an-Nisa', 59]

Säkeen on selitetty viittaavan heihin, joilla on komentajan tehtävä sodassa, kuten kuninkaisiin ja ministereihin ja tiedon ihmisiin, jotka opettavat ihmisille heidän uskontoaan ja määrävät heitä tottelemaan Allahia.
Maymuun ibn Mihraan sanoi: "Esimerkki oppineesta kaupungissa on kuin raikas lähde kaupungissa".

Haruun ar-Rashiid otti kiinni zindiqin (luopion) ja määräsi tämän teloitettavaksi. Zindiiq kysyi:
"Miksi teloitat minut, Uskovien komentaja?"
Hän vastasi: "Helpotan ihmisiä sinulta".
Hän kysyi: "Mikä on kantasi tuhanteen hadithiin, jotka olen tekaissut Allahin Lähettilästä (S) vastaan, eikä niistä ollut yksikään Allahin Lähettilään (S) sanoma?"
Haruun ar-Rashiid vastasi: "Mikä on kantasi, Allahin vihollinen liittyen Abu Ishaaq al-Fazari ja 'Abdullah ibn al-Mubaarakiin, jotka erottelevat ne ja paljastavat ne sana sanalta?" (Taarikh Dimashq)

Khalaf kertoi: "Ahmad ibn Hanbal tuli luokseni kuulemaan Abu 'Awanahin hadiithia ja yritin saada häntä istuutumaan korotetulle paikalle, mutta hän kieltäytyi sanoen: 'En istu paitsi kasvokkain; Meitä on määrätty osoittamaan nöyryyttä niiden edessä, joilta opimme."

Muhammad ibn Haruun az-Zinjani kertoi 'Abdullah ibn Ahmadin sanoneen:
[/i]"Kysyin isältäni: 'Millainen mies oli ash-Shafi'i, sillä kuulen sinun säännöllisesti tekevän du'a hänelle?
Hän vastasi: 'Poikani, hän oli kuin aurinko maailmalle ja kuin hyvä terveys ihmiskunnalle. Onko mitään, mikä voisi ottaa heidän paikkansa vai onko mitään vaihtoehtoa heille?"[/i]

Allah on määrännyt hyvät käytöstavat kaikkien ihmisten kanssa toimiessa ilman mitään poikkeusta, sillä Hän sanoi:

{Ja puhu hyvää ihmiskunnalle} [al-Baqarah, 83]

Joten miten pitäisikään olla oppineiden ja hyveiden ihmisten kanssa. On pakollista toimia heidän kanssaan kaikella huomaavaisuudella.

'Amr an-Naqid sanoi: "Olimme Wakee'n kanssa ja Ahmad [Ibn Hanbal] saapui ja kävi istumaan. Wakee alkoi ylistää hänen nöyryyttään. Sanoin: 'Oi Abu 'Abdullah! Shaykh kunnioittaa sinua, miksi et puhu? Ahmad ibn Hanbal vastasi: 'Vaikka hän ylistää minua, on minulle välttämätöntä kunnioittaa ja ylistää häntä'."

Qutaibah ibn Sa'id sanoi: "Saavuin Baghdaadiin aikomuksella tavata Ahmad ibn Hanbal ja hän saapui. Ahmad ibn Hanbal nousi ylös ja tuli istumaan eteeni ja sanoi: 'Lue tämä minulle'. Seuraavan kerran hän myös nousi ylös ja tuli istumaan eteeni joten sanoin: 'Abu 'Abdullah, istu paikallasi', mutta hän vastasi: 'Älä huolehdi minusta, sillä tahdon vain saada tietoa oikealla tavalla'."

Oppineiden kunnioitus

Tiedon opiskelijalle on pakollista kunnioittaa oppineita lukuisilla tavoilla. al-'Allamah Badruddiin al-Jama'ahin mukaan kategorioita on kolmetoista:

Ensimmäinen:

Tiedon opiskelijan on etsittävä Allahin johdatusta istikhaarassa sen suhteen, keneltä ottaa tietoa. Hän tulee oppia oppineelta hyviä käytöstapoja ja etikettiä. Hänen on yritettävä vakuuttua, että oppinut on yksi täysin pätevistä, tunnettu myötätunnostaan, kunniastaan ja miehisyydestään, siveellisyydestään ja hurskaudestaan sekä erinomaisesta opetuksestaan ja selostamisestaan. Opiskelijan ei tule etsiä sellaista lisätietoa omaavaa, jonka kylkiäisenä on hurskauden, uskonnon tai kauniiden käytöstapojen puutetta. Salafeilta kerrotaan sanoneen:

"Tämä tieto on uskontoa, joten ole tarkkana keneltä otat uskontoasi." Hänen on varottava itsensä rajaamista niihin, jotka ovat kuuluisia ja vältellä oppimista tuntemattomilta, sillä al-Ghazali ja muut ovat katsoneet tämän ylimielisyydeksi tiedon etsinnässä.

Abu Nu'aym kertoo kirjassaan al-Hilyah, miten Zayn al-'Abidiin 'Ali ibn al-Husainilla (Profeetan (S) tyttären Fatimah'n (rd) ja miehensä 'Alin (rd) pojan Huseinin poika) oli tapana mennä Zayd ibn Aslamin luokse oppimaan tältä. Hänelle sanottiin: "Sinä olet ihmisten sayyid ja jaloin heistä, kuitenkin menet tämän orjan luokse istumaan."

Hän vastasi:"Tietoa seurataan, missä tahansa se on ja kenellä tahansa se on".

Opiskelijan on varmistettava, että opettajallaan on täysi pätevyys Shari'ah'n tieteisiin ja hän on kauan opiskellut aikansa opettajien kanssa. Hänen ei tule opiskella paperikääröistä, kuten ash-Shafi'i sanoi: "Kuka tahansa tahtoo faqiihiksi (lainoppineeksi) kirjoista, pilaa ahkaamin (määräykset)". Osa heistä sanoi: "Suurin koetus on suhufi-oppineet" tarkoittaen niitä, jotka oppivat suhufeista, kääröistä.

Toinen:

Oltava nöyrä opettajansa kanssa tämän asioissa eikä mentävä vastoin hänen mielipiteitään ja ohjaustaan. Hänen on oltava opettajansa kanssa kuin potilaan taitavan lääkärin kanssa. Hänen hakee häneltä neuvoa kaikessa aikomassaan ja tahtoo miellyttää häntä kaikessa tekemässään. Hän osoittaa hänelle äärimmäistä kunnioitusta ja tavoittelee lähemmäksi Allahia palvelemalla häntä. Hän tunnustaa nöyryytensä Shaykhinsä edessä kunnioituksella ja alistumistaan kirkkaudella ja nöyryttään kunniallisuudella.

Ibn 'Abbaas huolimatta nöyryydestään hänen läheistä suhdettaan Profeettaan (S) ja korkeaan asemaansa otti Zayd ibn Thabit al-Ansaaria (hevosensa) jalustimista ja sanoi: "Näin meitä on määrätty olemaan oppineidemme kanssa.". On myös edeltänyt, mitä at-Tabarani kertoi al-Awsatissaan, että Abu Hurairah kertoi Profeetan (S) sanoneen: "Opiskelkaa tietoa ja tiedon oppimiseksi opetelkaa mielenrauhaa ja nöyryyttä opettavia kohtaan." Tietoa ei saada paitsi nöyryydellä ja tarkkaavaisella kuuntelemisella. Mitä tahansa opettajansa neuvookin opetettavaa ottamaan opetuksessa, hänen on noudatettava sitä ja jätettävä oma mielipiteensä, sillä oppansa virhe on hänelle hyödyllisempää kuin oma korrekti mielipiteensä itselleen.

Kolmas:

Opiskelijan on katsottava opettajaansa kunnioituksella ja uskoen hänen erinomaisuuteensa. Hänen on kunnioitettava ja ylistettävä häntä, sillä hän todennäköisesti hyötyy hänestä enemmän tällä tavalla. Jotkut ovat sanoneet hyvien tapojen olevan maalalaisjärjen käyttöä ja erityisesti mahtavimpien oppineiden etikettien noudattamista. Ettekö havaitse, miten Allah on ylistänyt heitä jotka noudattavat etikettiä ja kunniaa, jotka Hän on antanut heille sanoessaan:

{Totisesti he, jotka alentavat ääntään Allahin Lähettilään läsnäollessa, joiden sydämiä Allah on koetellut taqwalla. Heille on anteeksianto ja suuri palkkio} [al-Hujuraat, 3]

Opiskelijan ei tule puhutella Shaykhiään "sinuna" eikä huudella hänelle etäisyyden päästä. Hänen tulee sanoa "Yaa sayyidanaa", Yaa mawlanaa" tai sen kaltaista: "Mitä sanotte siitä-ja-siitä", "Mikä on näkemyksenne siitä-ja-siitä". Hänen ei tule mainita häntä hänen poissaollessaan nimeltä ilman kunnioittavaa tituleerausta, kuten "ash-Shaykh, al-Ustadh sanoi", "Shaykhimme sanoi, mawlaanamme sanoi" ja sen kaltaista.

Neljäs:

Opiskelijan on tunnustettava opettajansa oikeudet eikä unohtaa tämän hyveitä, kuten Abu Umamah al-Bahili kertoi Profeetan (S) sanoneen: "Joka opettaa (Allahin) palvelijalle säkeen, on hänen mestarinsa". Tähän kuuluu hänen kohtelemisensa kunnioituksella tämän läsnäollessa ja moittimalla ketä tahansa hänestä juoruilevaa ja suuttumalla siitä. Jos ei kykene, niin hänen on erkaannuttava siitä piiristä. On myös sopivaa tehdä opettajalle du'aa niin kauan kuin hän elää. Hänen on hoidettava hänen jälkeläisiään, läheisiään ja lapsiaan opettajansa kuoleman jälkeen. Hän on säännöllisesti vierailtava opettajan haudalla ja pyytää hänelle anteeksiantoa ja annettava sadaqaa hänen puolestaan. Hänen on seurattava hänen johdatustaan ja ylläpidettävä tietään. Hänen on omaksuttava opettajansa käytöstavat ja seurattava aina hänen esimerkkiä.

Viides:

Hänen on oltava kärsivällinen kohdatessaan Shaykhiltään karua kohtelua tai huonoja tapoja. Hänen ei tule antaa tämän estää olemasta seurana tälle ja ajattelemasta hyvää hänestä. Hänen on tulkittava hänen toimensa parhaimmassa mahdollisessa valossa. Jos hänen Shaykhinsä kohtelee häntä huonosti jollain tavoin, hänen on oltava ensimmäisenä keksimään tekosyitä ja pyytämään anteeksiantoa tapahtuneesta.

Kerrotaan erään Hurskaan Edeltäjän sanoneen: "Joka ei ole kärsivällinen oppimisen nöyryydessä, pysyy tietämättömänä. Kuitenkin kärsivällisenä pysytellyt saa tämän maailman kunnian ja Tuonpuoleisen kunnian."

Ibn 'Abbaas (rd) sanoi: "Olin nöyrä tiedon etsijänä, nyt minulle on annettu kunnia tietoa etsiviltä".

Abu Yusuf sanoi: "On viisi ihmistyyppiä, joita kohtaan ihmisten on pakollista yrittää miellyttää" ja hän laski oppineen yhdeksi niistä.

Kuudes:

Hänen on oltava kiitollinen Shaykhilleen tämän avustettua tekemään jotain hyveellistä ja oltava kiitollinen saamastaan kritiikistä ja tehtyään jotain moitittavaa kuten olemalla laiska tai jostain puutteesta. Hänen on katsottava se Siunaukseksi Allahilta, Korkeimmalta, että Shaykh seuraa häntä. Milloin tahansa hänen Shaykhinsä opettaa hänelle jotain käytöstapaa tai osoittaa jonkin puutteen, hänen ei tule vastata hänellä olleen oikeutuksen tekemäänsä, sillä hänelle on hyödyllisempää Shaykhin kertovan hänelle sellaisista asioista.

Seitsemäs:

Hänen ei tule mennä Shaykhin luokse muina kuin yleisinä kokoontumisen aikoina ellei hän ensin pyydä lupaa, huolimatta siitä onko Shaykh yksin vai onko hänen seurassaan muita. Hänen ei tule toistaa pyyntöään luokse pääsemiseksi. Mikäli hän epäilee, onko Shaykh tietoinen hänen läsnäolostaan, hänen ei tule kysyä enempää kuin kolme kertaa eikä tule koputtaa oveen enempää kuin kolme kertaa. Hänen on koputettava kevyesti sormenpäillään, sitten sormillaan ja sitten kämmenellään, eikä ole vahinkoa mikäli hän tekee sen tarpeeksi kovaa tullakseen kuulluksi, mutta ei enempää. Kun hän on saanut luvan astua sisään, jos ovat ryhmänä vanhimman ja arvovaltaisimman heistä on astuttava ensimmäisenä sisään ja tervehtiä Salaamilla. Sen jälkeen jokaisen heistä on tervehdittävä Salaamilla arvojärjestyksessä. On sopivaa saapua Shaykhin luokse parhaimmassa kuosissaan, siistiytyneenä vaatteissaan, kynnet ja hiukset leikattuina ja epämiellyttävät hajut poistaneena. Näin erityisesti silloin, jos hän aikoo osallistua tiedon kokoontumiseen, sillä siinä kokoontumisessa muistellaan Allahia ja kokoonnutaan palvontaan. Milloin tahansa hän saapuu Shaykhin luokse muulloin kuin yleiseen kokoontumiseen, ja hän puhuu jonkun kanssa, heidän on pidättäytyvä puhumasta. Samoin jos hän saapuu Shaykhin ollessa rukoilemassa, muistelemassa Allahia, kirjoittamassa tai antamassa lausuntoa. Hänen on joko jätettävä asia tai pysyttävä hiljaa. Hänen on aloitettava keskustelu. Sitten hänen on tervehdittävä sanoen Salaam ja poistuttava nopeasti, ellei Shaykh pyydä häntä jäämään. Jos jää, hänen ei tule jäädä pitkäksi aikaa ellei Shaykh kannusta häntä jäämään. On sopivaa, että hän saapuu Shaykhin luokse ja istuu kun hänen sydämensä on vapaa häiriöistä ja hänen mielensä on kirkas eikä silloin kun on keskittymätön, vihainen, äärimmäisen nälkäinen, janoinen tai jotain muuta. Silloin hänen sydämensä on vastaanottavainen kaikkeen mitä opetetaan ja ymmärtää kaiken kuulemansa.

Jos hänen Shaykhinsä luokse eikä löydä häntä sieltä, hänen on odotettava häntä mikäli ei myöhästy luennolta, sillä jokainen menetetty oppitunti on korvaamaton. Hänen ei tule pyytää Shaykhiään lukemasta hänelle milloin se on hänelle vaikeaa tai aikana jolloin hän ei tee niin tavallisesti. Hänen ei tule hakea erikoisajankohtaa itselleen muiden sivuuttamiseksi, vaikka olisikin arvohenkilö tai seniori koska tämä on ylimielisyyttä ja hulluutta suhtautumisessaan Shaykhinsä, tiedon opiskelijoiden ja tiedon itsensä kanssa. Mikäli Shaykh antaa luvan erityisaikaan jonkin syyn takia muiden pääsemättä hänen luokseen tai Shaykh näkee jonkin hyödyn, niin siinä ei ole haittaa.

Kahdeksas:

Hänen on istuttava Shaykhinsä edessä kunnioittavalla tavalla, kuten lapsi istuu resitointia opettavan opettajansa edessä tai hänen on istuttava jalat ristissä nöyränä ja mielenrauhassa. Hänen on nojauduttava Shaykhiä kohti, katsottava häntä kääntyneenä täysin häntä kohti. Hänen on yritettävä ymmärtää mitä tahansa hän sanoo, ettei Shaykhin tarvitse toistaa itseään. Hänen ei tule katsella tarpeettomasti ympärilleen eikä käärittävä hihojaan tai paljastettava sääriään. Hänen ei pidä leikkiä käsillään tai jaloillaan eikä laittaa kättä parralleen tai suulleen. Hänen ei tule leikkiä nenällään tai kaivaa sitä. Hänen ei tule avata suutaan eikä kaiveltava hampaitaan. Hänen ei pidä lyödä maata kädellään tai piirreltävä viivoja siihen sormillaan. Hänen ei tule ristiä sormiaan tai leikkiä izaarillaan. Hänen ei tule nojata seinään tai tyynyyn Shaykhin läsnäollessa eikä asetettava kättään sille niille tai vastaaville. Hänen ei tule kääntyä tai kääntää selkäänsä Shaykhiä kohti. Hänen ei tule puhua pitkään tarpeettomasti. Hänen ei tule mainita mikään, mikä aiheuttaa naurua tai on vulgääriä eikä mitään mikä sisältää epäkunnioittavaa puhetta tai aiheuttaa huonoa käytöstä. Hänen ei pidä nauraa ellei ole hämmästynyt eikä tehdä niin mikäli hänen Shaykhinsä ei tee samoin. Jos ei kykene, hänen on hymyiltävä ääntä päästämättä. Hänen ei tule selvittää kurkkuaan tarpeetta ja vältettävä sylkemistä ja rykimistä niin paljon kuin mahdollista. Hänen ei tule sylkeä limaa suustaan, vaan hänen on käytettävä nenäliinaa, rättiä tai jotain kankaanpalan reunaa. Hänen on otettava tavaksi pitää jalkansa ja kätensä peitettyinä opiskelun tai lausunnan aikana. Jos hän aivastaa, hänen on pidäteltävä sen ääntä niin paljon kuin mahdollista ja peitettävä kasvonsa nenäliinalla tai jollain vastaavalla. Jos hän haukottelee, hänen pitäisi peittää suunsa, kunhan on ensin yrittänyt olla haukottelematta niin paljon kuin mahdollista.

'Alin (rd) kerrotaan sanoneen:

"Oppineen oikeuksiin kuuluu, että tervehdit yleisesti kokoustajia ja sitten [oppinutta] erityisesti, istut hänen edessään etkä osoita häntä kädellä etkä silmillä hänen läsnäollessaan etkä sano: 'Sillä-ja-sillä on eri mielipide kanssasi', etkä juoruile kenestäkään hänen läsnäollessa etkä etsi hänen virheitään ja hyväksyt hänen perustelunsa, mikäli hän erehtyy. Häntä on kunnioitettava Allahin tähden. Jos hän tarvitsee jotain, hänet on asetettava muiden etusijalle palvelussa. Älä kuiskaile hänen kokoontumisessaan tai tartu häntä vaatteesta. Älä ole jääräpäinen hänen kanssaan, mikäli hänestä ei tunnu siltä. Älä koskaan ole hyvilläsi pitämästäsi kauan kestäneestä seurasta hänelle, sillä hän on kuin palmu josta on odotettava jotain putoamasta sinua varten. Uskova oppinut on suurempi palkkio kuin paastoava, rukoileva ja Allahin Tiellä taisteleva. Kun oppinut kuolee, Islamiin luotuu kuilu jota ei voida täyttää Ylösnousemuksen päivään asti". Kertoi al-Khatib al-Jami'issä.

Tähän neuvoon kootut seikat ovat riittäviä. Jotkut ovat sanoneet: "Osa Shaykhin kunnioitusta on, ettet istu hänen vierellään, hänen rukouspaikallaan tai hänen tyynyllään. Jos Shaykh määrää tekemään niin, hänen ei pidä totella ellei hän vaadi niin ettei enää kykene olemaan tottelematta häntä. Siinä tapauksessa ei ole vahinkoa tehdä kuten hän on sanonut kyseisessä tilanteessa. Kuitenkin on jälkeenpäin palattava kunnollisen käytöskaavan seikkoihin Shaykhin kanssa".

Yhdeksäs:

Hänen on puhuttava kauniisti Shaykhinsä kanssa niin pitkälle kuin mahdollista. Hänen ei tule kysellä häneltä 'miksi' tai sanoa 'ettemme hyväksy tätä'. Eikä hänen tule kysyä 'kuka sanoi näin' tai 'mistä tämän löytää' tai vastaavaa. Jos hän tahtoo hyötyä jostain (asiasta), hänen on tehtävä se kunnioittavalla tavalla jossain toisessa istunnossa. Kun mainitset jotain, älä sano 'tämä on minun näkemykseni' tai 'luullakseni...' äläkä 'kuulin...' tai 'tämä on sen-ja-sen näkemys'. Eikä myöskään pidä sanoa, että 'sillä-ja-sillä on tästä vastakkainen mielipide, se-ja-se kertoi jotain tätä vastakkaista' tai 'tämä ei ole oikein' ja vastaavia. Jos Shaykh vaatii jotain tiettyä mielipidettä tai todistetta jossa mitään vastakkaista ei ole hänelle ilmennyt tai mikäli hän erehtyy unohtamisen takia, silloin opiskelijan ei tule vaihtaa hänen lausumaansa tai vältellä hänen katsettaan. Hänen ei tule elehtiä ketään kohti kuin näyttääkseen vastustamistaan mitä hän on sanonut, vaan hänen tulee hyväksyä se tahtoen. Jos Shaykh on väärässä epähuomion seurauksena, unohtamisen tai huolellisen harkinnan tuossa tietyssä tilanteessa, niin hän ei ole erehtymätön. Hänen on vältettävä puhuttelemasta Shaykhille sopimattomalla tavalla, kuten 'mikä sinua vaivaa', 'ymmärsit', 'kuulit', 'kuule mies' ja vastaavia. Samoin hänen ei tule viitata Shaykhiin kuten muut ovat puhutelleet tätä, mikä on ollut sopimatonta Shaykhille vaikka olisi sanonut vaikkapa 'se-ja-se sanoi niin-ja-niin', 'sinulla on puutetta hurskaudessa', 'sinussa ei ole mitään hyvää' ja vastaavaa. Mikäli hän aikoo sanoa jotain, niin on sanottava: 'Se-ja-se sanoi siitä-ja-siitä, jolla on puutetta hurskaudesta', että hänessä ei ole mitään hyvää".

Hänen on vältettävä yllättämästä Shaykhiään vastatessaan, sillä ainoastaan ne joilla on puutettava käytöstavoista tekevät niin. Esimerkiksi jos Shaykh kysyy: 'Mitä tarkoitit sillä-ja-sillä kysymykselläsi?' tai 'Ajattelit niin ja niin', tai on sopimatonta vastata: 'Ei', 'en ajatellut näin' tai 'en tarkoittanut tätä' ja vastaavaa. Hänen on sen sijaan vastattava: 'Mitä sanoin, oli...' tai 'Mitä tarkoitin oli...', ettei se olisi hänelle moitittavaa.

Samanlaisissa olosuhteissa hänen tulee sanoa: 'Miksi?', 'Emme tiedä...', 'Jos meille sanotaan sitä-ja-sitä...', 'Jos meidät estetään siitä...', 'Jos meiltä kysytään siitä-ja-siitä..', 'Jos sitä-ja-sitä mainitaan...' ja vastaavia kysyäkseen hyällä tavalla ja hienovaraisin ilmauksin.

Kymmenes:

Kun hän kuulee Shaykhin mainitsevan säädöksen asiasta tai harvinaisen tiedon, kertoen tarinan, lausuessaan runoutta jonka opiskelija jo tietää, hänen on silti oltava tarkkaavaisena kuin kuulisi sen ensimmäistä kertaa. 'Ata sanoi:

"Kuulen hadiithin mieheltä ollen häntä tietävämpi, näytän kuitenkin kuin en tietäisi mitään siitä".

Hän sanoi myös:

"Nuori mies kertoo hadiithin ja kuuntelen kuin en olisi koskaan kuullutkaan sitä, vaikka olen kuullut sen ennenkuin hän oli edes syntynyt."

Shaykhin aloittaessa, kysyessään onko hän jo oppinut sen, hänen ei tule vastata myöntävästi, koska tämä antaa vaikutelman ettei hän tarvitsisi Shaykhiä. Myöskään hänen ei tule vastata kieltävästi, koska valehtelisi. Hänen on vastattava: 'Tahtoisin kuulla sen Shaykhiltä", tai "kuulevansa sen häneltä" tai "se on autenttisempaa sinun kertomanasi". Hänen ei tule toistuvasti kysellä siitä, minkä hän jo tietää eikä hänen tule keskittyä johonkin ajatukseen tai puheeseen ja pyytää Shaykhiä toistamaan mitä sanoi, koska on heikkoa käytöstä. Hänen on täydellisesti keskityttävä hänen sanoihinsa tarkkaavaisena kaikkeen sanottavaan alusta alkaen. Mikäli hän ei kuule Shaykhin sanoja etäisyyden takia tai ei ymmärrä häntä tarkkaavaisesta kuuntelemisesta huolimatta, hän voi pyytää Shaykhiä toistamaan tai selittämään sen jälkeen, kun on esittänyt syynsä.

Yhdestoista:

Hänen ei tule kiirehtiä Shaykhiään asian selittämisessä tai kysymykseen vastaamisessa. Hänen ei myöskään tule osoittaa tietävänsä sen ja ymmärtäneensä sen ennen Shaykhiä. Hänelle ei myöskään ole sopivaa keskeyttää Shaykhiään tämän vielä puhuessa, huolimatta siitä mitä hän puhuu. Hänen ei tule myöskään kilpailtava hänen kanssaan eikä kompattava häntä. Hänen on odotettava kärsivällisesti, kunnes Shaykh lopettaa puhumisen ja sitten on hänen vuoronsa puhua. Hänen ei pidä myöskään puhua jonkin toisen kanssa samaan aikaan Shaykhin puhuessa hänen tai koko luokan kanssa.

Hind ibn Abi Halahin hadiithissä kuvaillessaan Profeettaa (S) hän mainitsi, miten Profeetan (S) puhuessa kaikki hänen ympärillään hiljentyivät kuulemaan häntä ja hänen ollessaan hiljaa, muut saattoivat puhua.

Kahdestoista:

Kun Shaykh ojentaa hänelle jotain, hänen on otettava vastaan oikealla kädellä. Jos hän ojentaa jotain, hänen on ojennettava oikealla kädellään. Jos kyseessä on luettavaksi annettava paperi, hänen on avattava se ja sitten ojennettava hänelle. Hänen ei tule antaa sitä taitettuna (käärittynä) ellei hän tiedä tai ajattele sen miellyttävän Shaykhiä. Mikäli Shaykh ojentaa hänelle kirjan, hänen on annettava se takaisin avattuna ja luettuna ilman selailemista. Jos on tutkittava jotain tiettyä osaa kirjasta, sen on oltava avattuna ja opiskelijan on osoitettava kohta hänelle. Opiskelijan ei tule heittää mitään Shaykhille eikä aiheutettava Shaykhiä kurottamaan ottaakseen jotain häneltä tai antamaan hänelle jotain, vaan hänen on mentävä Shaykhin luokse vaivaamatta tätä. Hänen ei tule ihmisten istuessa Shaykhin luona pyrittävä niin lähelle häntä, ettei niitä käsitettäisi huonoiksi tavoiksi. Hänen ei tule asettaa jalkaansa, kättään tai muutakaan ruuminosaa eikä vaatettaan, tyynyä tai rukousmattoa Shaykhin päälle. Hänen ei tule osoitella häntä kädellään tai tuoda sitä hänen kasvojensa tai rintansa lähelle. Hänen ei tule koskettaa sillä Shaykhiä tai hänen vaatteitaan. Jos hän ojentaa kynän kirjoitettavaksi, hänen on kastettava se musteeseen ennen Shaykhille antamistaan. Jos hän sijoittaa mustepullon hänen eteensä, sen kannen on oltava avattuna valmiina kirjoittamista varten.

Opiskelijan ei tule tuntea itseään vastahakoiseksi palvellakseen Shaykhiä. On sanottu:
"Näitä neljää asiaa tehdessään kunniallinen henkilö ei tunne tekevänsä vastahakoisesti, vaikka olisi komentaja: Antamasta istuinpaikkaansa isälleen, palvelemasta opettavaa oppinutta, kysyminen siitä mistä ei tiedä ja vieraiden palveleminen".

Kolmastoista:

Kun hän kävelee Shaykhin kanssa, hänen on käveltävä hänen edessään jos on yöaika tai takana päiväsaikaan, mikäli olosuhteet eivät määrää muuta. Hänen on mentävä hänen edessään paikkoihin, joiden tilanne on tuntematon mikäli siellä on mutaa tai jotain samanlaista. Hänen on esiteltävä Shaykh niille, jotka tulevat häntä lähelle tai jotka etsivät häntä mikäli hän ei jo heitä entuudestaan tunne. Jos hän kohtaa Shaykhin, hänen on tervehdittävä ensin. Jos hän on kaukana, hänen on mentävä hänen luokseen mieluummin kuin kutsuttava häntä. Hänen ei tule tervehtiä kaukaa eikä takaa. Hänen on tultava lähemmäksi tervehtimään. Jos Shaykhillä on näkemys, mikä on erheellinen, hänelle ei tule sanoa: 'Tämä on virheellinen' tai 'Tämä ei ole hyvä mielipide'. Sen sijasta hänen on hienotunteisesti korjattava hänen virheensä, kuten sanomalla: 'Näyttäisi enemmän hyötyä olevan siinä-ja-siinä". Hänen ei tule sanoa: 'Näkemykseni on..." tai mitään vastaavaa.

Tadhkiratus-Sami' wal-Mutakallim al-'Alim wal-Muta'allim, al-'Allamah Badr ad-Din al-Jama'ah.

***

Lau Maa 28, 2015 3:09 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Seuralaiset & siirah Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea