Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Lyhyempi ja selkeämpi versio testamentista

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Testamentit Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Lyhyempi ja selkeämpi versio testamentista
Kirjoittaja Viesti
ummuyusufLiittynyt: 16 Syy 2004
Viestejä: 1551

Lähetä Lyhyempi ja selkeämpi versio testamentista Vastaa lainaamalla viestiä
VIIMEINEN TAHTONI JA TESTAMENTTINI


Tämä on minun______________________________________________ Henkilötunnus___________________
viimeinen tahto ja testamentti.

TERVEYDENHUOLLON VALTAKIRJA JA ELÄVÄN TESTAMENTTI

Jos tulee aika, että olen kykenemätön aktiivisesti päättämään omaan elämääni liittyvistä asioista enkä kykene opastamaan omaa lääkäriäni koskien lääketieteellistä hoitoani, toivon tämän lausunnon toimivan testamenttina omista toiveistani.

Minä, _____________________________________________________________________________
tällä hetkellä kotikuntani on ___________________________________________________________
täten valtuutan seuraavan henkilön terveydenhoitoni asiainhoitajaksi:

Nimi: _____________________________________________________________________________
Puhelinnumero: ______________________________
Osoite: ___________________________________________________________________________

Tämä valtakirja koskien terveydenhuoltoani astuu voimaan, jos ja kun en kykene tekemään päätöksiä koskien omaa terveyttäni.

Mitä tulee jokaiseen päätökseen, jonka valtuutettu henkilö tekee puolestani, on minun toiveeni ja ohjeeni, että tätä valtuutettua ohjaa vain ja ainoastaan valtuutettuni Islamin usko, kuten omia päätöksiäni olisi ohjannut vastaavassa tilanteessa. Rajoittamatta valtuutettuni oikeuksia, täten omasta tahdostani valtuutan asiainhoitajani pitämään huolen siitä, ettei mitään hoitoa tehdä tai jätetä tekemättä minulle, jos sen tekeminen on Islamin opetuksia vastaan, asiamieheni parhaan ymmärryksen mukaan.
1. Määrään, että minua lääkitään kivun lievittämiseksi harkitusti. En tarkoita mitään elämäni lopettamista.
2. Määrään myös, että ”elintoimintoja ylläpitäviä laitteita” voidaan käyttää harkitusti sekä sen käyttö lopetetaan, kuten minkä tahansa muun lääkkeen, jos käy riittävän selkeästi ilmi, että sillä ei ole parantavaa vaikutusta. ”Elintoimintoja ylläpitäviin laitteisiin” kuuluvat, mutta ne eivät ole rajatut näihin: tekohengitys, sydän-keuhkolaite, keinotekoiset menetelmät ravinnon ja nesteytyksen turvaamiseksi sekä lääkkeet.

3. Määrään, että perheeni, kaikki lääkärini, sairaalat sekä muut terveydenhuoltoalan henkilöt sekä mikä tahansa oikeus tai tuomari kunnioittaa asiainhoitajani päätöksiä. Tämä pyyntö on tehty harkinnan jälkeen ja täysissä järjissäni.

Allekirjoitus: __________________________________________________
Nimenselvennys: _______________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: ___________________________________________

Me, allekirjoittaneet todistajat, todistamme, että me tunnemme tämän dokumentin allekirjoittaneen henkilön ja hän on tietääksemme ainakin 18-vuotias. Täysissä järjissä ja kykenee ymmärtämään terveydenhoitoon liittyvien päätösten luonteen sekä seuraukset sillä hetkellä kun tämä dokumentti on allekirjoitettu. Lisäksi todistamme, että hän teki tämän omasta tahdostaan, olematta minkään pakon alaisena. Henkilö allekirjoitti tämän dokumentin meidän läsnä ollessamme. Kukaan meistä ei ole asiainhoitajaksi nimetty henkilö tai hänen varamiehensä ja allekirjoitamme tämän dokumentin todistaaksemme tämän henkilön pyynnön.

Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimenselvennys: ______________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: __________________________________________
Todistajan nimi: _______________________________________________
Osoite: ______________________________________________________

Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimenselvennys: _____________________________________________
Päivämäärä ja Paikka: _________________________________________
Todistajan nimi: ______________________________________________
Osoite: _____________________________________________________

Esipuhe

Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, Taivaiden Luojalle. Ylistän Häntä, etsin Hänen apuaan ja Hänen anteeksiantoaan. Uskon Häneen ja luotan Häneen täysin. Etsin turvaa Allaahilta itsessäni olevaa pahuutta sekä pahoja tekojani vastaan. Jota Allaah johdattaa, häntä ei kukaan voi johtaa harhaan, ja kenet Allaah johtaa harhaan, häntä ei voi kukaan johdattaa. Todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allaah, Hänellä ei ole kumppaneita, sen lisäksi todistan, että Muhammad (Allaahin rauha ja siunaukset olkoon hänen kanssaan) on Allaahin palvelija ja Lähettiläs.

Minä, ____________________________________________________________ olen muslimi, tällä hetkellä asun ___________________________________________________________________________________, täysissä järjissäni ja hyvämuistisena julistan, että seuraava on testamenttini (wasiiat). Täten kumoan jokaisen edellisen testamentin sekä lisätestamentit, jotka olen aiemmin tehnyt.

Pyydän kaikkia sukulaisiani, ystäviäni, sekä muita, olivatpa he muslimeita tai ei-muslimeita, kunnioittamaan oikeuttani olla muslimi. Pyydän heitä kunnioittamaan tätä dokumenttia kirjaimellisesti ja pyydän heitä olemaan estämättä tai muuttamatta sitä millään tavalla. He pitäkööt huolen siitä, että minut haudataan kuten muslimi tulee haudata, ja että omaisuuteni jaetaan sunnimuslimien (puhdasoppisen) perintölakien mukaisesti. Määrään, että missään tapauksessa tämän testamentin sisältöä ei saa muuttaa tahallisesti.

LÄHIN PERHEENI

Olen naimisissa ______________________________________ kanssa ja kaikki viitteet koskien puolisoani tässä testamentissa viittaavat häneen.

Olen seuraavien lasten isä / äiti, joiden nimet ja syntymäajat ovat seuraavat:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7.______________________________________________________
8.______________________________________________________
9.______________________________________________________


TESTAMENTIN TOIMEENPANIJA JA EDUNSAAJA

Täten annan kaiken omaisuuteni: käteisen, pankkitilit, kiinteistöt, osuudet missään yrityksessä sekä muun omaisuuden, jota ei ole tässä testamentissa mainittu, alla mainitulle henkilölle, joka myös toimii testamentin toimeenpanijana ilman sitoumusta, joka jakaa sen sunnimuslimien (puhdasoppisen) Shariah’n mukaisesti.
Puolisoni __________________________________tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
____________________________________________tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
____________________________________________tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
____________________________________________tai, jos hän ei selviydy jälkeeni 45 päivää
paikallisen sunnimuslimien (puhdasoppisen) yhteisön imaami.

Määrään, että tämän testamentin toimeenpanijan tulee olla muslimi.

Neuvon, että testamentin toimeenpanija käyttää kaikkia laillisia keinoja, jotta jäämistöni testamentin valvonta suoritetaan mahdollisen yksinkertaisesti ja joutuisasti. Annan yllä nimetylle testamentin toimenpanijalle oikeuden myydä mitä tahansa omaisuutta, kiinteistöjä, henkilökohtaisia tai jaettuja, joissa minulla on osa, ilman oikeuden päätöstä sekä ilman sitoumuksia.
Annan testamenttitoimenpanijalle oikeuden järjestää kaikki asiat koskien jäämistöäni.


HAUTAJAISJÄRJESTELYT

Määrään, että

1. Minun ruumiini valmistetaan hautausta varten sunnimuslimien (puhdasoppisen) lain (shariah’n) mukaan.
2. Missään tapauksessa ruumistani ei saa vapaaehtoisesti antaa ruumiinavaukseen tai palsamoitavaksi tai elinten luovutukseen.
3. Sunnimuslimien tulee valmistaa ruumiini hautausta varten shariah’n (islamilaisen lain) mukaan. Kun ruumiini on valmis hautausta varten, jäännöksiäni ei enää katsella.
4. Kuolemani kunniaksi, ruumiilleni tai haudalla on ehdottomasti kiellettyä järjestää ei-islamilaisia uskonnollisia menoja. Hautajaisteni missään vaiheessa ei saa olla mukana kuvia, puolikuita tai tähtiä, koristuksia, ristejä, lippuja, kukkia, kasveja, mitään symboleja tai musiikkia.
5. Ruumistani ei saa siirtää turhan pitkiä matkoja kuolinpaikaltani elleivät olosuhteet vaadi sitä tai perheeni muslimijäsenet ovat siitä yhtä mieltä.
6. Hautani tulee kaivaa täysin islamilaisen käytännön mukaan. Sen tulee osoittaa Qiblah’n suuntaan (kohti Ka’abaa Mekassa, Saudi-Arabiassa).
7. Ruumiini tulee haudata ilman ruumisarkkua tai muuta koteloa, joka erottaa käärinliinani ympäröivästä maaperästä.
8. Hautani tulee peittää ainoastaan maalla. Haudan merkkinä, jos tarpeen, voi käyttää yksinkertaista kiveä. Siinä ei saa olla kirjoituksia tai symboleita.
9. Hautajaisteni tulee tapahtua mahdollisimman pian, mieluiten ennen auringonlaskua kuolinpäivänäni tai seuraavana päivänä. Missään tapauksessa hautaustani ei saa syyttä viivytellä.
10. Siinä tapauksessa, että paikalliset lait vaativat hautaamisen arkussa, määrään, että se arkku on kaikista yksinkertaisin, vaatimattomin ja kaikista halvin mahdollinen.
11. Kenenkään ei ole sallittua huutaa, vaikertaa tai ulista. Vaadin, että sellainen henkilö poistuu hautauspaikalta.

Se, mikä tulee silmistä, on sallittua (kyyneleet). Muslimien tulisi sanoa dua’a (rukouspyyntöjä) minulle ja että heidän rukoillessaan on hiljaista, jotta haudastani tehdään tilava ja mukava. Koraania ei tule resitoida hautani päällä.
ALAIKÄISTEN LASTEN HUOLTAJUUS JA HOLHOUS

Jos kuollessani joku lapsistani on alaikäinen, suosittelen, että puolisoni ___________________________________________ nimetään lasteni holhoojaksi, jos hän on muslimi. Jos hän on kykenemätön tai ei halua toimia alaikäisten lasteni holhoojana, suosittelen, että ___________________________________________ nimetään alaikäisten lasteni holhoojaksi. Jos hän on kykenemätön tai ei halua toimia holhoojana, suosittelen, että ___________________________________________ nimetään alaikäisten lasteni huoltajaksi. Kaikissa tapauksissa painotan, että alaikäisistä lapsistani tulee kasvattaa harjoittavia muslimeja eikä heille tule iskostaa muita uskoja tai uskontoja. Määrään, että mitään takuita ei tarvita keneltäkään holhoojista.
Kaikki omaisuus tai muu perintö, jonka tämä testamentti antaa alaikäisille lapsilleni, on heidän holhoojansa hallittavissa lasten parasta ajatellen.

VELAT JA KULUT

Määrään testamentin toimeenpanijan:
1. Palauttamaan kaikki kuollessani hallussani olevat omaisuudet niiden oikeille omistajille.
2. Ensiksi maksamaan kaikki lailliset velkani jäämistöstäni, mukaan lukien viimeisestä sairaudestani ja hautauksesta sekä jäämistöni hallitsemisesta aiheutuneet kulut.
3. Maksamaan hoitamattomat “velvollisuudet Allaahille” (huquq Allaah), jotka sitovat minua, mukaan lukien maksamaton zakat (almut), kaffaraat (syntien hyvitykset) tai suorittamatta jäänyt pyhiinvaellus (Hajj), jne.

VELKANI
Olen velkaa seuraaviin tahoihin (henkilön/organisaation nimi & summa)
1. _____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________

MITÄTÖINTI

Määrään, että mitään kohtaa tässä testamentissa ei saa mitätöidä ellei se ole pätevä sunnimuslimien lain mukaan. Jos oikeus (mm. Qaadi = tuomari) päättää jonkin kohdan olevan epäpätevä tässä testamentissa, muut kohdat säilyvät pätevinä ja toimeenpantavina.

Allekirjoitan tämän testamentin tänä päivänä _________________________
Paikka: _________________________________________

Täten julistan, että allekirjoitan ja käytän tätä keinoa viimeisenä tahtonani ja että allekirjoitan sen omasta tahdostani. Käytän tätä vapaasta tahdostani, oma-aloitteisena tekona siinä ilmaistuja tarkoituksia varten, ja että olen täysi-ikäinen tai muuten lain mukaan pätevä tekemään testamentin, enkä ole minkään pakon tai vaikutuksen alaisena.

Nimi:________________________________________________________
Allekirjoitus: _________________________________________________
Päiväys ja paikka: _____________________________________________

TODISTAJAT
Tänä päivänä ____________________________, ______________________________________________________ niminen henkilö on kertonut meille, allekirjoittaneille, että tämä on hänen testamenttinsa ja hän on pyytänyt meitä toimimaan todistajina sille. Hän on allekirjoittanut tämän testamentin meidän läsnä ollessamme, kaikkien meidän ollessa läsnä yhtä aikaa. Nyt me, hänen pyynnöstään, hänen läsnä ollessa, sekä toistemme läsnä ollessa, allekirjoitamme nimemme todistajina ja julistamme, että ymmärrämme tämän olevan hänen viimeinen tahtonsa, ja että meidän tietomme mukaan testamentin tekijä on täysi-ikäinen, tai muuten lain mukaan pätevä tekemään testamentin, eikä hän ole minkään pakon tai vaikutuksen alaisena.
Vakuutamme, että yllä oleva on totta ja oikein.

Todistaja 1
Allekirjoitus: _________________________ Päivämäärä: ________________________
Nimi ja osoite: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Todistaja 2
Allekirjoitus: _________________________ Päivämäärä: ________________________
Nimi ja osoite: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Julkinen notaari
_______________________________________________________________________
Päiväys _________________________________________________________________

Lau Lok 01, 2011 9:54 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Testamentit Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea