Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Allahin Nimen mainitsemisesta moskeijoissa ja synagogissa

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Quran Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Allahin Nimen mainitsemisesta moskeijoissa ja synagogissa
Kirjoittaja Viesti
MzlmLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 473

Lähetä Allahin Nimen mainitsemisesta moskeijoissa ja synagogissa Vastaa lainaamalla viestiä
***

Allahin Nimen mainitsemisesta moskeijoissa ja synagogissa

Tafsir Surah al-Hajj 40

Ibn Taymiyyah (rh) kirjoitti:

"Kristityt sanovat:

"Olemme löytäneet Koraanin ylistävän meidän raamattuamme, puhuen korkeasti luostareistamme ja kirkoistamme ja todistaa Allahin nimeä paljon mainitun niiden sisällä."
Selvin esimerkki on seuraava Aayah:

{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَـجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللَّهِ كَثِيراً }


{Ellei Allah olisi suojellut toisia ihmisiä toisten avulla, luostarit, kirkot, synagogat ja moskeijat, joissa Allahin Nimeä paljon mainitaan, olisi todellakin revitty alas} [al-Hajj, 40]

Säe "...joissa Allahin nimeä mainitaan paljon" sanotaan heti moskeijoiden mainitsemisen jälkeen ja moskeijat ovat muslimeille. Täten säe ei tarkoita, että [Allahin nimeä mainittaisiin] kristittyjen kirkoissa. Täten säe voi tarkoittaa ainoastaan moskeijoita, missä tapauksessa ei ole varmuutta että Allahin nimeä mainitaan paljonkaan luostareissa ja synagogissa.

Se voi myös tarkoittaa, että Allah mainitaan paljon kaikissa niissä. Ei ole epäilystäkään, etteikö Allahin nimeä olisi mainittu paljon luostareissa, kirkoissa ja synagogissa ennen Muhammadin (S) lähettämistä. Nuo paikat olivat täynnä ihmisiä, jotka seurasivat Messiaan muuttamatonta uskontoa, jolloin Allahin nimeä mainittiin paljon.
Mitä tulee sanajärjestykseen, niin ne on tarkoitettu nousevasti alhaisimmasta ylhäisimpään. Kuten

Allah sanoo:

{Tuona päivänä mies pakenee veljeltään, äidiltään ja isältään ja vaimoltaan ja lapsiltaan} ['Abasa 34-36]

Hän sanoo myös:

{Sano: Totisesti [Allah] kieltää al-Fawahish (suuret synnit, laiton yhdyntä jne.) avoin j salattu, synnit, oikeudeton sorto, [Allahille] rinnakkaisten [palvottavien] otto, joille Allah ei ole antanut lupaa ja sanominen Allahista mistä teillä ei ole tietoa} [al-A'raaf 33]

Sama pätee tähän jakeeseen, jossa Allah sanoo mikä tarkoittaa "...luostarit, kirkot, synagogat ja moskeijat, joissa Allahin nimeä paljon mainitaan olisivat tulleet alas revityiksi". (al-Hajj 22) Allah Subhaanahu selvittää, että mikäli Allah ei olisi suojellut toisia ihmisiä toisten avulla, palvonnan paikat olisi revitty alas. Sitten Hän mainitsee kaikista sisäänpäinkääntyneemmät palvontapaikat, joita ovat luostarit, sillä ne on tehty yhdelle tai hyvin pienelle määrälle ihmisiä. Lopulta hän päättää niistä (palvontapaikoista) kaikista ylhäisimpään, joita ovat moskeijat joissa Allahin nimeä mainitaan paljon.

Täten tässä jakeessa on pääteltävä palvontapaikkojen liittyvän läheisesti ihmisiin. Kirjan ihmisiä, ennen muutoksiaan ja lyhennelmiään Taivaalliseen Kirjaansa, pidetään uskovina muslimeina. Muslimien palvontapaikkojen alasrepiminen on suurta turmelusta ja vakava synti.

Näistä kohdista päätämme, että kristittyjen väite liittyen siihen, mitä Muhammad (S) toi on täydellisen tekaistua. Päinvastoin, mitä hän toi todistaa heidän harhansa monella tavalla."

Lainaus Ibn Taymiyyah'lta päättyy.

[al-Jawab as-Sahiih Liman Baddala Diinul-Massih, Umm al-Qura]

Ibn Kathiir (rh) selitti tämän Ayan:

"a-Awfi kertoi Ibn 'Abbaasin sanoneen: "Tämä jae lähetettiin Muhammadista ja hänen seuralaisistaan, kun heidät karkotettiin Mekasta." Mujaahid, ad-Dahhak ja muut salafien joukossa, kuten Ibn 'Abbaas, 'Urwah bin az-Zubair, Zayd ibn Aslam, Muqatil ibn Hayan, Qatadah ja muut sanoivat: "Tämä on ensimmäinen Ayah, missä lähetettiin Jihad." Ibn Jarir kertoi Ibn 'Abbaasin sanoneen: "Kun Profeetta ajettiin pois Mekasta, Abu Bakr sanoi: 'Heilä on Profeettansa. Totisesti Allahille me kuulumme ja Hänen luokseen me palaamme; totisesti olemme tuhoon tuomittuja." Ibn 'Abbaas sanoi: "Tuolloin Allaah lähetti:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } [al-Hajj 39]

{Lupa taistella on annettu niille (uskoville) joita vastaan taistellaan, koska heitä on kohdeltu vääryydellä. Ja todellakin Allah kykenee antamaan heille Voiton}


Silloin Abu Bakr (rd) sanoi: [i]"Tuolloin tiesin tulevan taistelua."
Imaam Ahmad lisäsi: "Ibn Abbaas sanoi: 'Tämä on ensimmäinen Ayah taistelemisesta". Keräsi at-Tirmidhi ja an-Nasa'i, joista ensinmainitun mukaan hadiith on hasan.

{Ellei Allah olisi suojellut toisia ihmisiä toisten avulla} tarkoittaa, että mikäli Hän ei torjuisi toisia ihmisiä toisilla, estää ihmisiä tekemästä toisiaan kohtaan pahaa missä tahansa luomissaan tilanteissa ja määräyksissä, maa olisi korruptoitunut ja vahvat olisivat tuhonneet heikot.
Sana صَوَمِعُ (Sawami) tarkoittaa pieniä munkkien käyttämiä temppeleitä. Tämä oli Ibn 'Abbaasin, Mujaahidin, Abu al-'Aliyah'n, 'Ikrimahin, ad-Dahhakin ja muiden näkemys. Qatadah sanoi: "Tämä viittaa sabiaanien käyttämiin palvontapaikkoihin." Toisen mukaan hän sanoi: "Zarathustralaisten sawami". Mugatil ibn Hayyan sanoi: "Nämä ovat taloja teiden varsilla".

بِيَعٌ (Biya') ovat sawameja suurempia ja mahduttavat enemmän palvojia, kristityillä on myös näitä. Tämä on Abu al-'Aaliyah'n, Qatadah'n, ad-Dahhakin, Ibn Sakhrin, Muqatilin, Khusayfin ja muiden näkemys. Ibn Jubair kertoi Mujaahilta ja muilta, että tämä viittaa juutalaisten synagogiin, jotka he tunsivat "Saluteina". Allah tietää parhaiten.

al-'Awfi kertoi Ibn 'Abbaasin sanoneen صَلَوَتِ (salawat) tarkoittavan kirkkoja. Ikrimah, ad-Dahhak ja Qatadah sanoivat sen viittaavan juutalaisten synagogiin. Abu al-'Aaliyah ja muut sanoivat sen viittaavan sabiaanien palvontapaikkoihin. Mujaahidin kerrotaan sanoneen salawat viittavan Kirjan kansan ja Islamin ihmisten teiden varsilla oleviin palvontapaikkoihin

{..Joissa Allahin nimeä mainitaan paljon}. On sanottu predikaatin viittavan moskeijoihin, koska tämä on lähimpänä mainittuja sanoja. ad-Dahhak sanoi: "Kaikissa niissä Allahin Nimeä mainitaan usein." Ibn Jariir sanoi: "Oikein mielipide on munkkien luostarit, kristittyjen kirkot, juutalaisten synagogat ja muslimien moskeijat, joissa Allahin Nimi mainitaan paljon, olisivat joutuneet tuhotuiksi -koska tämä on tavanomainen käyttö arabian kielessä." Jotkut oppineet sanovat: "Tämä on listaus pienimmästä suurimpaan, koska moskeijoita käyttävät säännöllisimmin enemmän palvojia, joilla on oikea aikomus ja tapa.""

Lainaus Ibn Kathiirilta päättyy.

Tafsir Ibn Kathiir

Kenet on sallittua tappaa ja polttaa?

Ibn Rushd (Averroes) luvussa "Jihad" teoksessaan al-Bidayat al-Mujtahid wan-Nihayat al-Muqtasid, sen alaotsikossa "Vahingonteon erittelystä viholliselle":

"Vahingo hengelle on tappamalla, eikä ole erimielisyyttä muslimijuristien keskuudessa, että on sallittua sodassa tappaa miespuolisia monijumalaisia, jotka ovat tulleet murrosikään ja käyvät sotaa.

Juristit ovat erimielisiä maailmasta erkaantuneiden erakkojen tapauksesta, sokeiden, kroonisesti sairaiden, taistelemaan kyvyttömien vanhusten, imbesillin, työläisten ja paimentolaisten. Maalik sanoi, ettei sokeita, imbesillejä eikä erakkoja voi tappaa eikä vanhuksia ja kyvyttömiä. Tämä on myös Abu Hanifan ja oppilaidensa näkemys. ath-Thawri ja al-Awza'i sanoi, että ainoastaan vanhukset pitää säästää.

Shaafi'in oikeimman mielipiteen mukaan kaikki nämä luokitellut on laitettava kuolemaan. Peruste heidän erimielisyydelleen liittyy joidenkin hadiithien erikoistapausten ja Qur'aanin jakeiden törmäyksiin ja myös autenttiseen Profeetan (S) sanaan: "Minut on määrätty taistelemaan ihmiskuntaa vastaan, kunnes he sanovat Ei ole muuta jumalaa kuin Allah". Allahin sanat: {Ja kun rauhoitetut kuukaudet ovat päättyneet, tappakaa monijumalaisia missä heitä tapaattekin} viittaa tappamaan jokaisen uskottoman oli tämä munkki tai ei, samoin Profeetan (S) sanat: "Minut on määrätty taistelemaan ihmiskuntaa vastaan kunnes he sanovat Ei ole muuta jumalaa kuin Allah".

Vihollisen ruumiiden mutilointi (muthla) on täysin käsitelty. Muslimijuristit ovat yksimielisiä vihollisten tappamisesta aseilla, mutta erimielisiä heidän polttamisestaan tulella. Yksi ryhmä lainoppineita ei sallinut polttamista tulella tai edes hyökkäämistä tulella heitä vastaan ja tämä on 'Umarin (Ibn al-Khattaab rd) ja tunnetaan myös Maalikilta. Sufyan ath-Thawri salli tämän ja toiset sanoivat:

"Mikäli vihollinen aloittaa ensin, [polttaminen tulella] on sallittua, muutoin ei".

Erimielisyys juristien erimielisyyksille liittyy yleisen määritteen konfliktista erityismääräyksen kanssa.
Yleinen määrite on Ylistetyn sanoissa:

{Tappakaa monijumalaiset, missä ikinä heitä tapaattekin}.

Tässä ei ole mitään poikkeusta millekään tappamiselle. Erityistapaus muodostui Profeetan (S) sanoista: "Jos saatte hänet käsiinne, tappakaa hänet, mutta älkää polttako tulella sillä kukaan ei rankaise tulelle paitsi Tulen Herra"

Suurin osa lainoppineista ovat yksimielisiä luvallisuudesta hyökätä linnoituksiin katapulttien keinoin, piittaamatta niiden sisällä olevista naisista ja lapsista, sillä Profeetta (S) sijoitti katapultteja Ta'ifin ihmisiä vastaan. Jos linnoituksissa olisi muslimivankeja tai muslimilapsia, yhden [lakimiesten] ryhmän mukaan katapultteja ei pidä käyttää. Tämä on al-Awza'in. Layth salli tämän. Ne, jotka eivät sallineet perustavat tämän Ylistetyn sanoihin:

{Jos he (uskovat ja uskottomat) olisivat selkeästi eriteltyinä, Olisimme rankaisseet heistä epäuskovia tuskallisella rangaistuksella}

Täten [mainittu] vahingon sallittu laajuus heidän elämäänsä ja vapauksiin."

Lainaus Ibn Rushdilta päättyy.

Koonnut 'Abdullah Rintala

Jumada al-Awwal 2, 1436/Helmikuun 20. 2015

***

Per Hel 20, 2015 2:08 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Quran Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea