Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Khilaafa

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Islam Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Khilaafa
Kirjoittaja Viesti
Abdullah RintalaLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 475

Lähetä Khilaafa Vastaa lainaamalla viestiä


***

Allahin, Armeliaan, Armahtajan Nimeen, Rauha ja Siunaukset Profeetalle, hänen perheelleen ja seuralaisilleen ja kaikille oikeamielisyyden tien seuraajille.

Khalifaatti

Abul-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdaadi al-Mawardin (k. 450H) kirjasta al-Ahkaam as-Sultaaniyyah, sivuilta 10-37.

Imaamiuden (kalifiuden) tarkoituksena on jatkaa profeetallisuutta suojellen uskontoa ja hoitamalla tämän maailman asioita. Ensimmäisen fuqahaa-ryhmän mukaan se on järjellisistä syistä, sillä ymmärryksessä olevan ihmisen luontaisesta taipumuksesta luottaa johtajan valtaan, joka ehkäisee epäoikeudenmukaisuutta ja joka päättää kiistoissa ja riidoissa, ilman hallintaa kaaos ja barbaarinen käytös nousisi lainsuojattomien keskuudesta. Kuten esi-Islamilainen runoilija Afwah al-Awdi sanoi runossaan:

Ei ole hyötyä kansalla ilman johtajaa kun kaaos hallitsee eikä heilä koskaan ole johtajaa, jos heistä tietämätön hallitsee.

Toisen fuqahaa-ryhmän mukaan se on shari'ah'llinen syy enemmän kuin intellektuaalinen syy, koska imaami hoitaa shari'ah'n asioita ja on järjellisesti ymmärrettävää että hän toimittaa tätä imamaattia palvonnan muotona ilman mahdollisuutta kieltäytyä siitä; täten intelligentsia ei ole välineellistä sen pakollisuudessa. Allah Subhanahu wa t'Ala on sanonut:

{Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä ja niitä teistä, joilla on valta}(an-Nisa' 62)

Täten Hän on määrännyt meille tottelevaisuuden vallassa olevia kohtaan, joilla on määräysvalta meihin. Hisham Ibn 'Urwah kertoi Abu Saalihilta, joka kertoi Abu Hurairah'n kertoneen Allahin Lähettilään sanoneen:

"Minun jälkeeni tulee hallitsijoita, jotka hallitsevat teitä ja ne jotka ovat oikeamielisiä hallitsevat oikeamielisyydellään ja ne jotka ovat turmeltuneita hallitsevat turmeltuneisuudellaan: Kuunnelkaa heitä ja totelkaa heitä kaikessa, mikä on yhteneväistä totuuden kanssa -jos he ovat oikeassa asioissaan, se on teidän hyväksenne ja itsensä hyväksi. Ja jos he toimivat väärässä, niin se on teille edelleen eduksi (tulevassa maailmassa), mutta todistetaan heitä vastaan."

Imaamin valitsijoiden on täytettävä kolme ehtoa:

1. Heidän täytyy olla oikeudenmukaisia ja täyttää kaikki ehdot tässä suhteessa;

2. Heillä on oltava tieto, jolla he voivat ymmärtää kenellä on oikeus imaamaattiin ja heidän on täytettävät kaikki ehdot tämän tiedon mukaisesti;

3. Heillä on oltava ymmärrystä ja viisautta, mikä ohjaa heitä valitsemaan sopivimmivan henkilön imaamiksi ja joka on oikeamielinen ja omaa tietoa asemansa toiminnasta. Imaamin kanssa samassa maassa asuvat eivät omaa mitään etuja muissa maissa asuvien yli. Imaamin maassa asuva sopii valitsevansa imaamin tavan mukaan eikä shari'ah'n määräyksellä.

Imaamiksi soveltuvalle on seitsemän ehtoa:

1. Oikeudenmukaisuus sen kaikin ehdoin;

2. Tieto, joka auttaa heitä ijtihadissa ennennäkemättömissä asioissa ja onnistuneissa tuomioissa;

3. Hyvä terveys kuulemisessa, näkemisessä ja puheessa, jotta he voivat ymmärrettävästi ilmaista tarkoituksiaan;

4. Terveys raajoissa, ilman mitään poikkeamia, mikä saattaisi estää heitä tavalliselta liikkumiselta;

5. Kyvykäs määräämään ihmisiä järjestelmällisyyteen ja hallintatehtäviin;

6. Rohkeus ja urheus mahdollistaen heitä puolustamaan Islamin maata ja käymään Jihadia vihollista vastaan;

7. Olla Qureishin perheestä Profeetan hädiithin mukaisesti asiasta ja yksimielisyydestä heidän hyveistään.

Mitään luottamusta ei pidä antaa Diraarin mielipiteelle, joka ainoana sanoo paikan olevan avoin kaikille: Abu Bakr as-Siddiq, olkoon Allah häneen tyytyväinen, käytti Profeetan (S) tunnustusta Ansaareja vastaan Saqifah'n tapauksessa, kun jälkimmäinen puolusti Sa'd ibn 'Ubadah'n seuraamusta, jolle he olivat antaneet liittolaisuuden, sanomalla: "Imaamit ovat Qureishista". Tämän tuloksena Ansaarit hylkäsivät ulkopuolisen väittämänsä imaamiudelle ja hylkäsivät väitteensä jakamaan Qureishien oikeuden sanomalla: "Meistä imaami ja teistä imaami" -johon Abu Bakr vastasi: "Meistä emiirit ja teistä wazirit". Profeetta (S) sanoi: "Antakaa etuoikeus Qureishille, älkääkä asettako ketään heidän edelleen". Tästä asiasta ei ole pienintäkään epäilystä eikä erimielisyyttä.

Imamaatti todellistuu kahdella tavalla: ensimmäinen näistä on vaaleilla, joilla on voima ja vaikutusvalta ja toinen edellisen imaamin järjestämänä.

Mitä tulee vallan ihmisten, 'ulamaa'n, valitsemisesta, niin eri koulukunnilla on eri mielipiteitä, paljonko henkilöitä imaamaatin muodostamiseen tarvitaan. Yhden mukaan se voidaan vain saada vallassa ja vaikutuksessa olevan enemmistön antamana, hyväksynnän ollessa yleinen ja alaistuminen Imaamaatille yksimielinen; tämän koulukunnan hylkää valan vannominen Abu Bakrille (Rh), joka tuli seuraajaksi vaaleilla ainoastaan niiden kautta, jotka olivat läsnä. Hänelle vannottiin vala eikä kenenkään muun ulkopuolisen henkilön odotettukaan edustavan itseään tässä valinnassa. Toisen ryhmän mukaan vähimmäismäärä imaamaatin muodostamiseksi olisi viisi miestä tai yhden heistä neljän yksimielisyydellä. Todisteeksi he ottavat kaksi asiaa: Ensinnäkin vala Abu Bakrille (Rh), jonka teki viisi henkilöä yhdessä ja ihmiset seurasivat heitä tässä asiassa. He olivat 'Umar ibn al-Khattaab, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah, Usayd ibn Hudayr, Bashir ibn Sa'd ja Abu Hudhaifan vapautettu orja Salim, olkoon Allah heihin tyytyväinen. Toinen todiste on, että 'Umar perusti kuuden henkilön neuvoston, joista yksi ottaisi imaamaatin viiden muun hyväksymänä -ja tämä on useimpien fuqahaa'n ja Basrah'n ihmisten mutakallimuunin mielipide. Eräät Kufan 'ulamasta sanovat imaamatin tulevan valtaan kolmen henkilön kautta, yhden heistä ottaessa kahden muun [tämän valitun] hyveelliseksi uskoman perusteella siten, että yksi päättää asian yhdessä kahden todistajan kanssa kuten avioliiton solmimisen tapauksessa, jossa on [sulhanen] ja kaksi todistajaa. Toisen ryhmän mukaan se tapahtuu yhden henkilön kautta, kuten 'Abbas sanoi 'Alille, olkoon Allah heihin tyytyväinen: "Ojenna kätesi, niin voi antaa bay'ah'n sinulle ja ihmiset sanovat, että Allahin Lähettilään (S) setä on antanut bay'ah'n veljenpojalleen ja että ei ole kahta henkilöä kiistämässä sinun valtaantuloasi." He sanovat myös sen olevan määräys, minkä edes yhden henkilön antaessa, on toimeenpantava.

Kun vaikutusvallan ihmiset [oppineet] ovat kokoontuneet valitsemaan, heidän on tutkittava joukostaan imaamaattiin sopivien tilaa mainittujen ehtojen mukaisesti ja heidän on esitettävä kaikista parhain joukostaan valan vannomiseksi sille, joka parhaiten täyttää ominaisuudet näistä henkilöistä ja jolle ihmiset ovat valmiita hyväksymään tottelemisensa ja jolle eivät epäröisi tehdä bay'ah'ää. Täten se, jota heidän ijtihadinsä on johtanut valitsemaan, heidän tulisi tarjota kalifaattia hänelle, jos hän hyväksyy, heidän on annettava bay'ah ja kalifaatti toteutuu heidän antaessa valan (bay'ah) ja se on koko ummah'lle pakollista astua tähän valaan ja hyväksyä tottelevaisuus hänelle.
Jos kaksi henkilöä ovat päteviä khalifiksi, edistyneempää vuosissa suositaan yli vuosissa muuten vanhempaa, mikäli murrosikä on saavutettu eikä ole mitään estettä, on sallittua antaa vala kahdesta nuoremmalle. Jos toinen on tiedossa parempi ja toinen rohkeampi, niin silloin huomio on kiinnitettävä valintahetkellä olevaan tilanteeseen: jos on tarvetta rohkeudelle rajojen laajentamiseksi tai epäoikeudenmukaisuuden ja tyrannian leviämisen estämiseksi, niin silloin rohkeampi henkilö saattaisi olla oikea kalifaatiksi. Jos taas on enemmän tarvetta tiedolle kansan mielenrauhan takaamiseksi tai innovaation ihmisten olemassaolon seurauksena, niin silloin tiedollisempi on soveltuvampi.

Jos toinen heistä valitaan ja toinen kiistää, niin eräät lainoppineet sanovat, että tämä johtaisi heidän pätemättömyytensä ja jotakuta muuta olisi harkittava kuin näitä kahta. Enemmistö fuqahaa on kuitenkin sitä mieltä, että heidän kinastelunsa ei ole syy pätemättömyyteen ja että khalifaatin perustaminen ei ole moitittava ominaisuus, sillä neuvonpitoon kuuluvat ovat tunnustaneet toistensa oikeudet mukanaolollaan eikä ketään ole hylätty eikä ketään sitä haluavaa ole suljettu pois.
Mikäli bay'ah'n antamisen ja kalifaatin perustamisen jälkeen paikalle saapuu joku valittua parempi, niin silloin tämä ensimmäinen kalifaatti pysyy eikä ole sallittua hylätä sitä sen tähden, että joku on häntä parempi. Jos tälle toiselle kuitenkin annetaan valaa, niin tilannetta on tutkittava, mikäli tähän oli jokin syy, kuten että parempi oli väliaikaisesti poissa tai sairaana tai mikäli häntä ihmiset tottelevat enemmän ja mieluisampi, niin silloin hänen kalifaattinsa on pätevä. Mikäli tälle toiselle paremmalle annetaan vala ilman syytä, niin on erimielisyyttä päteekö tämä vala ja onko kalifaatti pätevä: Yksi ryhmä, joukossa al-Jahiz, on sitä mieltä että vala tälle [toiselle] ei päde, koska ihmiset valitsivat kahdesta parhaan eikä ole sallittua hylätä tätä toisen takia paitsi parhaassa kuten tehdä uusi tuomio Shari'ah'n säädöksiä kunnioittaen. Useimmat fuqahaat kuitenkin sanovat tämän ensimmäinen khalifaatti on pätevä ja toisen paremman olemassa olo ei tee kalifaattia pätemättömäksi toisen paremman taholta niin kauan, kuin hän ei ole piittaamaton khalifaatin ehdoista -kuten tuomareissa on sallittua seurata parempaa tuomaria vaikka vielä parempi tuomari olisi saatavilla, sillä se ainoastaan lisää valinnan ulottuvuutta eikä sitä pidetä tarpeellisena ehtona.
Jos ainoastaan yksi henkilö jonakin hetkenä täyttää kalifaatin ehdot eikä toista samanlaisilla meriiteillä ole, khalifaatti tapahtuu eikä ole sallittua sivuutta häntä toiselle. Tiedon ihmiset ovat kuitenkin erimielisiä perustuuko hänen kalifiutensa varmuuteen ja mikäli hänen auktorinsa on pätevä ilman sopimista ja ilman valintaa. Eräät 'Iraaqin fuqahaa ovat sitä mieltä, että on ja hänen auktoriteettinsa säilyy ja he pitävät Ummah'n tottelevaisuutta tälle yhdelle pakollisena. He sanovat tämän olevan, vaikka valintaan kyvykkäät eivät olisi hyväksyneet sitä, koska valinnan tarkoituksena on erottaa hallitsemaan kykenevä ja tässä [yhden] tapauksessa hän erottuu omien kykyjensä perusteella. Valtaosa fuqahaa'sta ja mutakallimuuneista ovat kuitenkin sitä mieltä, että hänen imamaattinsa ei ole pätevä paitsi hyväksynnällä ja valinnalla. Valitsijoille on välttämätöntä hyväksyä hänen kalifiutensa ja kerran sovittuna se tapahtuu, koska khalifaatti on sopimuksellinen eikä sitä toteuteta paitsi sopimusosapuolen kanssa. Sama tuomareissa: mikäli yksi sopii, hänestä ei tule tuomari kunnes hänelle annetaan auktoriteetti, [toisten ollessa erimieltä tästä].

Khalifaatti on yksi yleisistä oikeuksista Allahin Korkeimman Ylistetyn ja ihmisten välillä eikä ole sallittua syrjäyttää tätä asemaa ottanutta, mikäli hän täyttää vaatimukset. Joten joku paikkaan soveltuva ei tarvitse muodollista sopimusta päästäkseen valtaan.

***

Jos kaksi kalifaattia perustetaan kahdessa eri maassa, kumpikaan niistä ei ole pätevä, sillä ei ole sallittua olla kahta imaamia samaan aikaan, vaikka yksi poikkeuksellinen ryhmä sen sallii.
Fuqahaa ovat erimielisiä kumman olisi oltava imaami. Yhden ryhmän mukaan sen, jonka kalifaatti perustettiin maassa jossa hänen edeltäjänsä kuoli, sillä tämän maan ihmiset ovat enemmän sitoutuneita ja oikeutetuimpia vahvistamaan tämän khalifaatin; he sanovat myös muulle Ummah'lle muilla alueilla olevan pakollista vahvistaa näiden ensimmäisten ihmisten sopiman ja myönnyttävä jo valan antaneiden mukana, ettei asia tulisi enää tarpeettoman monimutkaiseksi erimielisyyksistä ja harhasektien ilmaantumisesta. Toiset ovat sanoneet, että molempien on hylättävä kalifaattinsa ja tarjottava sitä toiselle näin etsien rauhaa, välttääkseen erimielisyyttä ja ahdinkoa. Tämän jälkeen kalifaatista sopineet vastuulliset voivat valita toisen heistä ja jonkun muun.
Oikein mielipide tässä asiassa ja johon myös pätevä fuqahaa kiinnittää, on kalifaatin kuuluvan sille, jolle ensin vannottiin vala ja sovittiin. Joten on selvää, että joka ensin sai khalifaatin, pysyy khalifina ja toisen on myönnettävä asia ensimmäiselle ja vannottava vala.

On yksimielisyys, että ensin sovitun khalifaatti on sallittu ja se on pätevä kahdesta syystä: Muslimit perustavat tämän kahteen eivätkä kiellä kumpaakaan niistä. Ensimmäinen on Abu Bakrin (Rd) luottaminen 'Umariin siinä ja tämän vahvistivat muslimit. Toinen on, että 'Umar (Rd) antoi khilaafa-asian neuvonpidolle, jossa oli yhteisön huomattavimmat jäsenet ja yhteisö hyväksyi tämän, ollen vakuuttuneita sen pätevyydestä tällä tavoin khilaafan sopimisesta, josta muut Seuralaiset olivat poissa. 'Ali vastasi 'Abbasille -olkoon Allah heihin tyytyväinen- tämän kritisoidessa osallistumista neuvonpitoon: "Se on yksi suurista asioista Islamissa enkä ajattele minun olevan siitä poissa". Täten khalifaatista sovittiin yksimielisyydellä.

Suurin osa oppineista katsoo, että imaamin tunteminen on välttämätöntä ainoastaan kansalle eikä jokaisen ole pakollista tuntea häntä tai edes nimeltä paitsi jos häntä tarvitaan erityisiin olosuhteisiin: väestön on oltava suurinpiirtein tietoisia lakia ylläpitävistä tuomareista ja halaaliin ja haraamiin liittyvistä asioista fatwoja antavasta fuqahaa'sta, mutta yksilöiden ei tarvitse tietää heistä ellei heillä ole niihin liittyviä olosuhteita. Jos jokaisen Ummah'ssa olisi tunnettava imaami henkilökohtaisesti ja nimeltä, se vaatisi hijrah'aa: jopa heidän kaikista kaukaisimmilla alueilla olisi muutettava; tämä johtaisi kokonaisten alueiden tulemiseen hylätyiksi ja olisi vastoin tavanomaisuutta ja aiheuttaa suurta vahinkoa.

Liittyen siihen, että jokaisen yksilön on tiedettävä hänet kuvailemillamme tavoilla, koko Ummah'lle on velvollista antaa kaikki julkiset asiat hänelle ilman vastustamista osaltaan, jotta hän [khalifah] voisi suorittaa sosiaalisia velvollisuuksiaan, jotka hänelle on luotettu ja työn määräykset.
Häntä kutsutaan khalifah'ksi, joka seisoo Allahin Lähettilään puolesta tämän Ummah'n edessä, joten on sallittua sanoa 'Oi, Allahin Lähettilään khalifah! tai sanoa 'khalifah' pelkästään. On erimielisyyttä, voiko sanoa 'Oi Allahin khalifah!' Enemmistö oppineista kuitenkaan ei salli tätä.

***

Khalifah'lle on kymmenen julkista asiaa, jotka sitovat häntä:

1 - Hänen on varjeltava uskontoa kuten se perustettiin alkuperäisessä muodossaan ja mistä Ummah'n kolme ensimmäistä sukupolvea olivat yksimielisiä: jos innovaattori ilmestyy tai muu harhautuu tästä uskosta, hänelle on tehtävä selväksi lailliset todisteet virheestään, selittää oikea tie hänelle ja otettava sopivat toimenpiteet hänen vastuullisuudestaan ja rankaistava, että uskontoa ja Ummah'aa suojeltaisiin harhalta.

2 - Hänen on määrättävä tuomioista kahden osapuolen välillä päättäen minkä tahansa kiistan.

3 - Hänen on suojeltava Islamin aluetta ja puolustaa sitä, että ihmiset saavat ansaita toimeentulonsa ja matkustaa turvallisesti ilman uhkaa henkilöille tai omaisuudelleen.

4 - Hänen täytyy toimeenpanna hadd-rangaistukset suojellakseen, mitä Allah Korkea ja Ylistetty on tehnyt loukkaamattoman tulematta loukatuksi ja estääkseen Hänen palvelijoitaan tulematta vahingoitetuiksi.

5 - Hänen täytyy linnoittaa rajapaikat hyökkäystä vastaan ja puolustettava niitä voimalla vihollista vastaan, joka voi ilmaantua odottamatta ja vahingoittaa, mikä on pyhää tai vuodattaa muslimien tai dhimmien verta, joka on sopimalla suojeltu.

6 - Hänen on tehtävä Jihadia niitä vastaan, jotka vastustavat Islamia kun heitä on kutsuttu siihen, kunnes he myöntyvät ja hyväksyvät elää dhimmi-yhteisönä, jotta Allahin oikeudet "olisivat ylimpänä kaikista [muista] uskonnoista" (Koraani 9:33)

7 - Hänen on kerättävä fai' ja zakah Shari'ah'n velvoittamilta ja joilla on velvollisuus lainmukaisesti maksaa, ilman pelkoa ja sortoa.

8 - Hänen on maksettava, mitä maksettava on Baitul-Maalistä tuhlailematta ja maksettava säännöllisesti, ei ennen niiden aikaa eikä sen jälkeen.

9 - Hänen on taattava luotettavien henkilöiden työllisyys ja osoitettava hyödyllisille asianosaisille heille kuuluvien tehtävien suorittaminen ja turvattava heille määrätyt varat.

10 - Hänen täytyy henkilökohtaisesti valvoa asioita ja tilanteiden toimeenpanoa voidakseen suorittaa Ummah'n poliitiikkaa ja puolustaa kansaa ilman yliluottamista viranomaisten osastoon -joilla hän voisi omistaa itsensä halujen metsästelyyn tai palvontaan- sillä jopa luotettava voi pettää ja asianomaisten käyttäytyä epärehellisesti; Allah, Korkein on sanonut: {"Oi Dawud [Daavid], olen tehnyt sinusta khalifah'n maan päälle, joten päätä oikeudenmukaisesti ihmisten kesken äläkä seuraa haluja, ettet harhautuisi Allahin tieltä"} (Koraani 38:26).

Joten, jos imaami täyttää Ummah'n oikeudet, kuten kuvasimme, hänen on täyttänyt Allahin, Korkeimman vaatimuksen, oikeuksissa ja velvollisuuksissa, jossa heillä on velvollisuus totella ja tukea niin kauan kun hänen tilanteensa ei muutu. Kaksi muutosta henkilön tilassa vie hänet ulos khalifaatista: Ensimmäinen näistä on kunnollisuuden puute ja toinen fyysinen haitta.

Ensimmäistä, moraalista harhautumista on kahdenlaista: Ensimmäinen niistä halun seurauksena ja toinen epäilyttävistä mielipiteistä. Ensimmäinen liittyy tekoihin: hän tekee kiellettyjä tekoja, aiheuttaa pahaa, hallitsee halujensa mukaan ja on alisteinen intohimoilleen; Nämä riittävät moraaliseen harhautumiseen mikä vie hänet ulos khalifah'aan ylläpitämisestä tai toimittamisesta. Joten jos näin käy imaamille, hän on epäpätevä. Jos hän palaa kunnolliseksi, hän ei voi palata khalifah'ksi paitsi uuden sopimisen kautta. Mutakallimuuneista eräät ovat sanoneet hän voi palata khalifah'ksi tultuaan kunnolliseksi, ilman sopimisen uusimista, koska hänellä oli jo ylin hallinta ja bay'ah'n uusimiseen liittyvistä vaikeuksista.

Toinen seikka on hänen uskonsa ja tapa tulkita vastoin totuutta. 'Ulamaa ovat tästä erimielisiä. Yhden mukaan tämä vie hänet pois khalifah'sta tai jatkamasta asemassaan: Hän menee ulos asemastaan kun hänen uskossaan sellaista ilmenee, sillä kufrin tuomio on hänelle vaikka siihen tuomioon päädyttäisiin perustuen hänen tulkintaansa tai ei, hänen moraalinen harhautumisensa pysyy, oli tuomittu joko tulkinnastaan tai ei. Monet Basrah'n 'ulamaa ovat sanoneet, että se ei estä häntä khalifah'sta ja pysymistä vallassa, kuten se ei estä häntä tuomaroinnista tai antamasta tunnustusta.

Mitä tulee hänen kyvyttömyyteen toimia, niitä on kahdenlaisia: kontrolli ja muiden pakottamana.

"Kontrolli" tarkoittaa tilannetta, jossa toinen hänen lähipiiristään saa vallan hänen ylitsensä ja hallitsee autokraattisesti ilman näkyvää tottelemattomuuden tekoa ja ilman mitään selvää merkkiä vastustamisesta. Tämä ei vie ulos khalifah'sta eikä nollaa hänen pätevyyttää hallita, mutta häneltä vallan ottaneen henkilön asiat on tutkittava: jos ne ovat uskonnonmukaisia ja oikeudenmukaisuuden vaatimusten mukaisia, hänen voidaan sallia pysyä vallassa, jotta khalifaatti voi toimia ja sen säädöksiä toimeenpantava, ettei uskonnon asiat keskeydy ja Ummah turmellu. Jos hänen toimensa ovat uskonnon ulkopuolella ja oikeudenmukaisuuden ulkopuolella, häntä ei suvaita ja hänen on haettava apua toiselta, joka laittaa lopun hänen vallalleen.

Toisten pakottamana tarkoittaa tässä, että imaami on joutunut ylivoimaisen vihollisen vangiksi, josta ei kykene vapautumaan; tämä estää imamaatin sopimisen päättämisestä hänen kanssaan, koska hän ei kykene hallitsemaan muslimien asioita. Ei ole merkitystä, onko vihollinen monijumalainen vai kapinallinen muslimi. Ummah'n voi valita toisen joukostaan, joilla on kyky toimia itse. Jos hänestä tulee vanki tultuaan imaamiksi, on koko Ummah'n velvoite pelastaa hänet, koska khalifah'n paikka vaatii, että hänet pelastetaan; hän pysyy imaamina niin kauan kuin on toivoa hänen vapautumisestaan -joko lunnailla tai pakolla. Jos ei, on harkittava, ovatko hänen vangitsijansa mushrikiineja vai kapinoivia muslimeja. Jos ovat mushrikeja, hänen khalifah'nsa loppuu, koska ei ole toivoa hänen vapautumisesta ja valitsijoiden on annettava vala jollekulle toiselle. Jos hän ehtii antaa khalifin toiselle, tämä on tutkittava: jos se tapahtui sen jälkeen, kun hänen vapautumisestaan ei ollut toivoa [jäi monijumalaisten vangiksi], hänen siirtonsa on nollautunut, koska se tehtiin khalifiudesta ulosmenon jälkeen ja on täten pätemätön. Jos taas ennen kuin ei enää ollut toivoa vapautumisesta, tämä on pätevä, koska hän oli edelleen imaami [oli toivoa vapautumisesta]. Jos hän kuitenkin vapautuu, hän ei voi palata asemaansa, koska hän menetti imamaattinsa.

Jos hän joutuu muslimikapinallisten vangiksi ja on toivoa vapautumisesta, hän pitää imamaattinsa. Jos ei ole toivoa vapautumisesta, kapinallisilla on kaksi mahdollisuutta: asettaa imaami itse tai sitten ei. Jos on kaaosta eikä heillä ole imaamia, silloin vangittu imaami pitää valtansa, koska heidän valansa hänelle on sitova ja tottelevaisuus hänelle pakollista.

Khalifah'n säädösten ja sen yleisen velvollisuuden huolehtia uskonnon asioita ja Ummah'n järjestäytymisestä, jos Khilafah on kunnolla perustettu, khalifin apulaisille asettamia hallinnollisia tehtäviä on neljänlaisia:

1 - Viranomaiset, joilla on yleinen valta kaikissa maakunnissa eli wazirit, jotka ovat edustajia kaikissa asioissa, ilman erikoistumista;

2 - Ne, joilla on yleinen valta, mutta ainoastaan tietyissä maakunnissa ja kaupungeissa eli alueiden emiirit, joilla on tutkintavalta erityisissä tehtävissä, jotka ovat yleisiä;

3 - Ne, joilla on erityistä hallintaa maakunnissa yleisesti eli esimerkiksi ylin tuomari, armeijoiden komentaja, rajojen puolustaja, kharaaj-verojen kerääjä ja zakatin kerääjä, jokaisella näistä on tietty tehtävä kaikissa maakunnissa.

4 - Ne, joilla on erityinen tehtävä erityisissä maakunnissa, kuten kaupungin tai alueen tuomari, kharaajin kerääjä tai zakatin kerääjä, rajojen puolustaja tai heidän armeijansa komentaja, joista jokaisella on tietty vastuu tietyssä maakunnassa.

***

Tii Hei 08, 2014 9:33 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Islam Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea