Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Musliminainen ja hänen lapsensa

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Ihanteellinen musliminainen Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Musliminainen ja hänen lapsensa
Kirjoittaja Viesti
ummuyusufLiittynyt: 16 Syy 2004
Viestejä: 1551

Lähetä Musliminainen ja hänen lapsensa Vastaa lainaamalla viestiä
MUSLIMINAINEN JA HÄNEN LAPSENSA

Kieltämättäkin lapset ovat suuri onnen ja ilon lähde; he tekevät elämästä suloisen, tuovat mukanaan lisää suolaa perhe-elämään ja he luovat toivoa. Isä näkee lapsissaan tulevaisuuden ja sen avun ja auttamisen jonka he tuovat tulleessaan sekä myös perheen kasvamisen merkityksen. Äiti näkee lapsissaan toivon, lohdutuksen, elämänilon ja tulevaisuuden toivon. Kaikki nämä toivomukset riippuvat hyvästä ja oikeasta lasten kasvatuksesta ja sen perusvalmiuksista elämää varten, että heistä tulee toimivia ja rakentavia yhteisön jäseniä, hyvyyden lähteitä heidän vanhemmilleen sekä koko yhteiskunnalle. Silloin heistä tulee niin kuin Allaah (swt) on kuvannut heitä:

”Omaisuus ja pojat ovat tämän elämän ihanuutta…”
[Suurah al-Kahf 18:46]


Jos heidän koulutusta ja kasvatusta laiminlyödään, heistä tulee huonotapaisia, taakka perheelle sekä koko yhteiskunnalle.

HÄN YMMÄRTÄÄ SEN SUUREN VASTUUN JOKA HÄNELLÄ ON LAPSISTAAN

Musliminainen ei koskaan unohda äidin roolin tärkeyttä ja kasvatuksen vastuuta, joka muodostaa heidän persoonaa enemmän kuin heidän isänsä, sillä lapset ovat luonnostaa läheisempiä äitiään kohtaan ja viettävät enemmän aikaa hänen kanssaan. Äiti tietää heidän käyttäytymistavat, tunnetilat ja älyllisen kehityksen tason koko heidän kasvuprosessin ajan lapsuudessa sekä vaikean murrosiän aikoina.
Tästä johtuen, nainen joka ymmärtää Islamin opit ja opettajan roolin tässä elämässä ja vastuunsa lapsiensa kasvattajana, aivan kuin Koraani siitä mainitsee:
”Uskovaiset, varjelkaa itseänne ja perhettänne tulelta, jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet…”
[Suurah at-Tahriim 66:6]


Profeetta (saas) on myös viitannut tähän vastuuseen Hadithissa:
“Jokainen teistä on paimen ja jokainen teistä on vastuussa omasta laumastaan. Paimen on johtaja ja vastuussa laumastaan; mies on paimen perheessään ja vastuussa omasta laumastaan; nainen on paimen miehensä talossa ja on vastuussa omasta laumastaan; palvelija on isäntänsä omaisuuden paimen ja vastuussa sen hoidosta. Jokainen teistä on paimen ja vastuussa omasta laumastanne.”

Islam laittaa jokaisen ihmisen vastuuseen eikä ketään jätetä ilman vastuuta. Vanhemmat – erityisesti äidit – ovat vastuussa antamaan vankan peruskasvatuksen ja oikean islamilaisen opin lapsilleen, joka perustuu Profeetan (saas) jaloihin ja ylhäisiin ominaisuuksiin jotka hänen (saas) tuli ilmoittaa ja näin jakaa ihmisten kesken:

“Minut on vain lähetetty tekemään vanhurskaasta käyttäytymisestä täydellinen.”

Perheen koti on mikroskooppinen muoto yhteiskunnasta jossa lapsen luonne, viisaus, asenteet ja mieltymykset muodostuvat kun he ovat vielä pieniä ja valmiita vastaanottamaan terveitä opastuksia. Selkeästi vanhemmilla on näin ollen tärkeä rooli muokkaamaan poikiensa ja tyttäriensä mieltä ja ohjaamaan heitä totuuteen ja tekemään hyviä tekoja.

Musliminaiset ovat aina ymmärtäneet heidän vastuun kasvattaessaan lapsia ja heistä on mahtavia todisteita suurien miesten kasvattajina ja sekä heidän vaikuttajina ja kykyyn opettaa heitä omaksumaan jaloja arvoja sydämiinsä. Ei ole suurempaa todistetta, että tosiasiassa viisaat ja mahtavat naiset ovat tuottaneet enemmän jaloja miehiä kuin viisaat ja mahtavat miehet, niin paljon, että on vaikea löytää miestä meidän ummasta, joka olisi ollut muuttamassa historian kulkua ja joka ei olisi tästä kiitollinen äidilleen.

Al-Zubayr ibn al-‘Awwam oli kiitollinen äidilleen Safiyyah bint ‘Abd al-Muttalibille, joka juurrutti hyvät ominaisuudet ja kuuluisan luonteen poikaansa.
‘Abdullah, al-Mundhir and ‘Urwah, al-Zubayrin pojat olivat äitinsä, Asma’ bint Abi Bakrin aikaansaannosta. Molemmat heistä jättivät jälkensä historiaan ja saavuttivat korkea aseman.
‘Ali ibn Abi Talib (RAA) sai viisautensa, hyveensä ja hyvän luoneensa äidiltään Fatimah bint Asadilta.
‘Abdullah ibn Ja’far, arabialaisen anteliaisuuden mestari ja jaloin johtaja joukossaan, menetti isänsä jo hyvin nuorena mutta hänen äitinsä Asma’ bint ‘Umays piti hänestä huolta ja opetti hänelle jalot ja hyveelliset luoteenpiirteet, joista hän itsekin on kuuluisa vaikutusvaltaisten naisten joukosta islamissa.
Mu’awiyah ibn Abi Sufyan peri voimakkuutensa ja viisautensa äidiltään, Hind bint ‘Utbahilta eikä isältään Abu Sufyanilta. Kun hän oli vielä vauva, äiti huomasi hänessä viisaita ja älykkäitä piirteitä. Joku sanoi hänelle, “Jos hän elää vanhaksi, hänestä tulee kansansa johtaja.” Äiti vastasi, “Älköön hän elä vanhaksi jos hänestä tulisi yksin kansansa johtaja!”
Mu’awiyah ei onnistunut sisäistämään omaa viisauttaan ja kärsivällisyyttään omaan poikaansa ja perijäänsä, Yazidiin, koska hänen äitinsä oli vaatimaton beduin nainen, jonka kanssa Mu’awiyah oli mennyt naimisiin hänen kauneutensa ja perhe-ja heimoasemansa takia.
Mu’awiyahin veli Ziyad ibn Abi Sufyan, joka oli tärkeä esimerkki viisaudesta, oveluudesta ja nopeasta älykkyydestä, ei onnistunut siirtämään näitä piirteitään pojalleen ‘Ubayd-Allah (SWT), josta kasvoi tyhmä, kömpelö, impotentti ja välinpitämätön. Hänen äitinsä oli Marjanah, persialainen nainen, jolla ei ollut yhtään niitä piirteitä, jotka tekisivät hänestä kuuluisien miesten äidin.

Historiassa on merkitty kaksi suurta miestä Banu Umayyahista, joista ensimmäinen oli tunnettu luonteenlujuudestaan, kyvyistään, viisaudestaan, älykkyydestään ja ratkaisukyvyistään. Ja toinen oli tunnettu oikeudenmukaisuudestaan, hyvyydestään ja hurskaudestaan.
Ensimmäinen oli ‘Abd al-Malik ibn Marwan, jonka äiti oli ‘Aishah bint al-Mughirah ibn Abi’l-‘As ibn Umayyah, joka oli tunnettu päättäväisyydestään, luonteenlujuudestaan ja viisaudestaan. Toinen oli ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (RAA), viides khalufa’ al-rashidun, jonka äiti oli Umm ‘Asim bint ‘Asim ibn ‘Umar ibn al-Khattab, joka oli aikansa jaloin nainen. Hänen äiti oli vanhurskas Allahin palvoja, jonka ‘Asim näki rehellisenä ja totuudenmukaisena ja oikean tien seuraajana, silloinkin kun hän kieltäytyi äitinsä pyynnöstä lisäämään vettä maitoon koska hän tiesi, että Allah (SWT) näkisi hänet.
Jos katsomme Andalusian suuntaan, löydämme loistavan ja kunniahimoisen johtajan ‘Abd al-Rahman al-Nasirin, joka oli syntyessään orpo. Hän perusti islamilaisen valtion länteen jossa Euroopan johtajat ja kuninkaat antautuivat ja johon tiedon ja opin instituutit keräsivät oppineita ja filosofeja oppimaan kaikista kansoista. Tämä valtio toi suuren osuuden maailmanlaajuiseen islamin kulttuuriin. Jos tutkisimme tämän miehen salaisuutta viisaudestaan, löytäisimme, että tämän takana on hänen äitinsä, joka osasi opettaa dynaamisen kunnianhimon pojalleen.

‘Abbasidin aikakaudella oli kaksi naista, jotka istutti kunnianhimon, etevyyden ja vallan siemenen poikiinsa. Ensimmäinen oli khalifah Harun al-Rashidin wasir Ja’far ibn Yahyan äiti. Toinen oli Imam al-Shafi’in äiti, mies joka ei koskaan nähnyt isäänsä kun hän kuoli ollessaan vielä vauva; äiti piti tästä edes huolta tämän kasvatuksestaan.

On paljon samanlaisia esimerkkejä suurenmoisista naisista, jotka ovat opettaneet pojilleen jaloja luonteenpiirteitä ja istuttaneet johtajan piirteitä ja seisseet heidän takanaan kun he saavuttivat valtaa ja asemaa.

HÄN KÄYTTÄÄ PARHAITA KEINOJA KASVATTAESSAAN HEITÄ

Älykäs muslimi nainen ymmärtää lastensa psykologian ja on tietoinen asenteiden ja mieltymyksien eroavaisuuksista. Hän pyrkiin paneutumaan heidän viattomaan maailmaan ja näin istuttaa hyvyyden siemeniä ja arvokkaita luonteenpiirteitä, käyttäen parhaita ja kaikkein tehokkaita vanhemmuuden keinoja.

Äiti on luonnostaan lapsilleen läheinen ja tekee itsestään rakkaan heille, että he voivat olla hänelle avoimia ja, että he voivat avautua hänelle ja jakaa ajatuksensa sekä tunteensa hänen kanssaan. Hän kiiruhtaa korjaamaan heitä ja hioo heidän ajatuksiaan ja tunteita, ottaen huomioon heidän jokaisen iän ja henkisen tason. Äiti leikkii ja vitsailee heidän kanssaan aika ajoin, kehuen heitä ja antaa heidän kuulla rakkauden, tunteiden, myötätunnon ja epäitsekkyyden sanoja. Kun heidän rakkautensa kasvaa, he hyväksyvät äidin neuvot ja opastukset innokkaasti. He tottelevat äitiä pelkästä rakkaudesta häneen. On suuri ero vilpittömästä tottelevaisuudesta, joka tulee sydämestä ja perustunut rakkaudelle, kunnioitukselle ja luottamukselle kun taas tottelevaisuus joka perustuu sortamiselle, väkivallalle ja voimalle. Ensimmäinen on loputonta tottelemista, hedelmää tuottavaa ja voimakasta, kun taas jälkimmäinen on pohjatonta ja pinnallista ja häviää helposti kun väkivalta ja ilkeys menee yli rajojen.

HÄN OSOITTAA RAKKAUTENSA JA KIINTYMYKSENSÄ HEILLE

Musliminainen ei ole välinpitämätön siitä tosiasiasta, että hänen lapsensa tarvitsevat lämpimän sylin, syvää rakkautta ja vilpitöntä huolenpitoa jotta lapset kasvaisivat terveinä, ilman psykologisia ongelmia, kriisejä ja komplekseja. Tämä tasainen kasvatus täyttää heidät optimismilla, luottamuksessa, toivolla ja kunnianhimolla. Näin välittävä muslimiäiti esittää rakkautensa ja huolenpidonsa lapsistaan, jokaisessa tilanteessa, täyttäen heidän elämän onnella ja ilolla ja täyttäen heidän sydämet luottamuksella ja turvallisuudella.
Todellinen musliminainen on myötätuntoinen lapsiaan kohtaan, koska myötätunto on yksi islamilaisista perusominaisuuksista, yksi johon Profeetta (saas) kehoitti sanoin ja teoin kuten Anas (raa) kertoo meille:

”En ikinä nähnyt ketään joka olisi ollut niin myötätuntoinen lapsia kohtaan kuin Allaahin Lähettiläs (saas). Hänen poika Ibrahim oli imettäjien luona Medinaa ympyröivillä vuorilla. Hänellä (saas) oli tapana mennä sinne ja me menimme hänen (saas) mukaan. Hän (saas) meni taloon sisään ja nosti poikansa ja suukotti häntä ja sen jälkeen menimme takaisin.”

Profeetan (saas) myötätunto ja rakkaus muslimilapsia kohtaan sisälsi myös pienet leikki-ikäiset. Hänellä (saas) oli tapana täyttää heidät myötätunnollaan ja rakkaudellaan. Anas (raa) kertoi kun Profeetta (saa) meni poikaryhmän ohi, hän (saas) hymyili hellästi ja tervehti heitä. Esimerkki Profeetan viisaudesta lapsien kasvatuksesta on hadiith:

”Hän ei ole yksi meistä, joka ei osoita myötätuntoa pienempiämme kohtaan ja huomaa vanhempiemme oikeuksia.”

Abu Hurayrah (raa) kertoi, että Profeetta suukotti Al-Hasan ibn ’Alia. Al-Aqra’ ibn Habis sanoi, ”Minulla on kymmenen lasta ja en ole koskaan suukottanut heitä.” Profeetta (saas) sanoi: ”Hän, joka ei osoita armoa (toisille), hänelle ei tulla osoittamaan armoa.” Eräänä päivänä beduiini tuli ja kysyi Profeetalta (saas), ”Suukotatko sinä poikiasi? Me emme suukota.” Profeetta (saas) sanoi, ”Mitä minä voin tehdä teille jos Allaah (swt) on poistanut armon teidän sydämistänne?”

’A’ishah (raa) kertoi: ”Aina kuin Fatimah tuli huoneeseen, Profeetta (saas) nousi ylös, toivotti hänet tervetulleeksi, suukotti häntä ja antoi hänelle paikkansa (istua), ja aina kuin Profeetta (saas) tuli huoneeseen, hän (Fatimah) nousi ylös, otti häntä kädestä, toivotti hänet tervetulleeksi, suukotti häntä ja antoi paikkansa (istua). Kun hän (Fatimah) tuli tapaamaan häntä hänen (saas) ollessa kipeä viimeistä kertaa, hän (saas) toivotti Fatimahn tervetulleeksi ja suukotti häntä.”

Profeetta (saas) ylisti qurayshilaisia naisia, koska he olivat kaikkein myötätuntoisia naisia heidän lapsiaan kohtaan, kaikkein huolestuneimpia heidän kasvatuksen suhteen ja tehdäkseen uhrauksia heidän puolestaan sen lisäksi että pitivät hyvää huolta aviomiehistään. Tämän näkee Bukharin välittämistä sanoista Abu Hurayrahlta, joka sanoi:

”Kuulin Allaahin Lähettilään (saas) sanovan: ”Qurayshilaiset naiset ovat parhaita naisia jopa kamelilla ratsastaessa. He ovat myötätuntoisia lapsiaan kohtaan ja kaikkein huolellisempia aviomiestensä omaisuutta kohtaan.”

Tämän opastuksen valossa, todellinen musliminainen ei voi olla jyrkkä lapsiaan kohtaan ja kohdella heitä julmasti tai ankaralla tavalla, vaikka se olisikin hänen luonteensa olla tiukka ja varautunut. Koska tämä uskonto, kaikkineen opastuksineen ja valistuksineen, pehmittää sydämet ja herättää rakkauden ja huolenpidon tunteet. Näin meidän lapset ovat osa meistä, edelläkävijöitä maailmassa, kuten runoilija Hittan ibn al-Mu’alla sanoi:

”Meidän lapsemme ovat meidän sydämemme, kävelevät kansamme läpi maailman. Jos pieninkin tuulahdus osuu heihin, emme voi nukkua olematta huolissamme heistä.”

HÄN ON TASAPUOLINEN POIJILLEEN JA TYTTÄRILLEEN

Viisas musliminainen kohtelee kaikkia lapsiaan tasapuolisesti. Hän ei suosi toista enemmän kuin toista, sillä hän tietää, että Islam kieltää vanhemmilta tällaisen käyttäytymisen ja koska tämä voi aiheuttaa negatiivisia psykologisia ongelmia sisarusten välille.

Bukhari, Muslim ja muut ovat kertoneet, että al-Nu’man ibn Bashirin (raa) isä toi hänet Profeetan (saas) luokse ja sanoi, ” Olen antanut tälle pojalleni minun orjani.” Profeetta (saas) sanoi: ”Oletko antanut jokaiselle lapsellesi saman?” Hän sanoi, ”En.” Profeetta sanoi hänelle, ”Sitten ota orjasi takaisin.”
Joten Allaahia pelkäävä musliminainen kohtelee kaikkia lapsiaan tasapuolisesti ja ei suosi toista toisen sijasta antaessa lahjoja, kuluttamalla rahaa heihin tai millään muullakaan tavalla. Näin heistä jokainen tulee rakastamaan häntä, rukoilemaan hänen puolesta ja käyttäytyvät häntä kohtaan kauniisti ja kunnioitettavasti.

Profeetta (saas) sanoi, ”Kuka on testattu tyttärillä ja kohtelee heitä hyvin, he tulevat olemaan hänelle suoja Helvetin tulta vastaan.”

’A’isha kertoi: Köyhä nainen tuli luokseni kantaen kahta tytärtään. Annoin hänelle kolme taatelia syötäväksi. Hän antoi molemmalle lapselleen taatelin ja nosti kolmannen suutaan kohti syödäkseen sen. Hänen tyttäret pyysivät sitä häneltä, joten hän puolitti taatelin, jonka olisi halunnut syödä. Olin niin otettu mitä hän teki ja kerroin Allaahin Lähettiläälle siitä. Hän (saas) sanoi, ” Allaah on säätänyt/määrännyt Paratiisin hänelle tästä syystä” tai ”Hän (swt) on säästänyt hänet Helvetistä tästä syystä.”

Abu Hurayrah (raa) kertoi, että Profeetta (saas) sanoi: ”Kenellä on kolme tytärtä ja suojelee heitä, kantaa heidän ilot ja surut kärsivällisesti, Allaah päästää hänet Paratiisiin siitä myötätunnon hyveestä lapsiaan kohtaan.” Mies kysyi, ”Entä jos hänellä on vain kaksi (tytärtä), oi Allaahin Lähettiläs?” Hän sanoi, ”Vaikka heitä olisi vain kaksi.” Ja toinen mies kysyi, ” Entä jos hänellä on vain yksi, oi Allaahin Lähettiläs?” Hän (saas) sanoi, ”Vaikka hänellä olisi vain yksi (tytär).”

Allaahin Lähettiläs (saas) sanoi: ” Kenelle on syntynyt tytär, ja hän ei haudannut häntä elävältä tai nöyryyttänyt häntä eikä suosinut poikaansa tyttärensä sijaan, Allaah (swt) päästää hänet Paratiisiin hänen takiaan.”
Bukharin kertoma hadiith al-Adab al-Mufradissa, Abu Sa’id al-Khudrin sanomana, joka sanoi: ”Profeetta (saas) sanoi: ’Ei ole ketään, jolla on kolme tytärtä tai kolme siskoa ja kohtelee heitä hyvin, että Allaah päästää hänet Paratiisiin.”

HÄN EI RUKOILE LAPSIANSA VASTAAN


Viisas musliminainen ei rukoile lapsiaan vastaan, muistaen Profeetan (saas) sanat, joka kielsi tällaiset rukouksen, sillä jos ne rukoiltiin silloin kun niihin vastattaisiin. Tämä on sanottu pitkässä hadithissa, jonka on kertonut Jabir, jossa Profeetta (saas) sanoi:
”Älä rukoile itseäsi tai lapsiasi vastaan tai omaisuuttasi vastaan, jos sanot näitä sanoja silloin kuin Allaah vastaa rukoukseesi.”
Lastaan vastaan rukoileminen ei ole hyvä tapa. Kukaan äiti ei tee näin suutuspäissään, mutta katuu sitä myöhemmin sen jälkeen kun on rauhoittunut.

HÄN ON VALMIUSTILASSA, JOKA ASIASSA JOLLA SAATTAA OLLA VAIKUTUS HÄNEN LAPSIINSA

Viisas muslimiäiti pitää silmänsä auki kun on kyse hänen lapsista. Hän tietää mitä he lukevat tai kirjoittavat, mitkä ovat heidän harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, ystävät jotka he ovat valinneet ja paikat joihin he menevät vapaa-aikoina. Hän tietää kaiken tämän ilman, että hänen lapsistaan tuntuu että hän seuraa heitä. Jos hän löytää mitään kyseenalaista heidän harrastuksistaan, lukemisistaan jne. tai jos hän näkee heidän viettävän aikaa epämiellyttävien ystävien kanssa tai menevän sopimattomiin paikkoihin tai aloittavan huonoja tapoja kuten tupakan poltto, lorvailua tai energian hukkaan heittämistä peleihin, jotka opettavat huonoille tavoille, muslimiäiti kiirehtii korjaamaan lapsiansa hellällä ja viisaalla tavalla. Hän vakuuttaa heitä palaamaan oikealle polulle. Äidillä on enemmän mahdollisuuksia tehdä tämä kuin isällä, sillä hän viettää enemmän aikaa lapsiensa kanssa ja he ovat avoimempia äitiään kohtaan ja jakavat mielellään ajatuksensa ja tunteensa hänen kanssa kuin isänsä.

Harrastuksien tulisi auttaa positiivisesti lapsen luonnetta ja vahvistaa hyviin mahdollisuuksiin eikä kannustaa negatiivisiin asiohin. Ystävien tulisi olla vain sellaisia, jotka johdattavat Paratiisiin, eikä Helvettiin; heidän tulisi vaikuttaa lapseen positiivisesti ja kannustaa häntä hyviin tekoihin, parantamaan itseään ja menestykseen eikä vetää häntä synteihin, tottelemattomuuteen ja epäonnistumiseen. Kuinka moni onkaan mennyt alas liukasta mäkeä tuhoon ja kadotukseen ystäviensä johdosta, kun vanhemmat eivät olleet tietoisia että oli kyse heidän omista lapsista! Kuinka viisaat olivatkaan runoilija ’Adiyy ibn Zayd al-’Ibadin välittävät sanat ystävistä:

”Jos olet ihmisten joukossa, ole ystävä vain heille parhaista. Älä ystävysty heistä huonompien, sillä muuten sinusta tulee heidän kaltainen. Älä kysy ihmisestä, mutta kysy hänen ystävistään, sillä jokainen ihminen on ystävänsä kaltainen.(hänen vaikutukselle altis)

Menestyksekäs lasten kasvatus vaatii äidin, joka on hereillä ja viisas ja joka ymmärtää hänen vastuun lapsiaan kohtaan niin että tekee työnsä hyvin ja kasvattaa lapsia, joista tulee yhteiskunnan vanhempia ja yhteisön jäseniä. Perheet epäonnistuvat kasvattaa lapsensa usein kunnolla koska äiti ei ymmärrä hänen vastuutaan lapsiaan kohtaan, joten hän laiminlyö heitä ja heistä tulee pahuuden lähde ja tuska vanhemmilleen ja yhteiskunnalle. Tätä ei tapahtuisi jos heidän vanhemmat, erityisesti heidän äiti ymmärtäisi vastuunsa lasten kasvattajana.

HÄN ASETTAA HYVÄT KÄYTÖSTAVAT JA ASENTEET LAPSIINSA

Musliminainen yrittää kovasti asettaa parhaat tavat hänen lapsiensa sydämiin kuten toisten ihmisten rakastaminen, sukulaissuhteiden ylläpitäminen, heikoista välittäminen, vanhempien kunnioittaminen, myötätunnon osoittaminen pienempiään kohtaan, hyvän olon tavoitteleminen oikeista (halal) asioista, rehellisyyden teoissa ja sanoissa, lupauksien pitäminen, oikein perustein tuomitseminen ja monia muita hyviä ja ylhäisiä ominaisuuksia.
Viisas musliminainen tietää kuinka saavuttaa lapsiensa sydämet ja kuinka asettaa nämä ominaisuudet, käyttäen parhaimpia ja tehokkaimpia keinoja. Kuten asettaen hyviä esimerkkejä, asettautua heidän kehitystasolleen, kohdellen heitä hyvin, rohkaisemalla heitä, neuvoen ja korjaten heitä ja olemalla myötätuntoinen, kiltti, kärsivällinen, rakastava ja oikeudenmukainen. Hän on hellä ilman että on liian mukautuvainen ja ankara ilman että on julma. Näin lapset saavat kunnon kasvatuksen ja kasvavat avarakatseiseksi, aikuisiksi, oikeamielisiksi, vilpittömiksi, hyviksi ja kykeneviksi antamaan ja valmiita antamaan osansa jokaisessa elämän tilanteessa. Eikä yllättävää, muslimiäidin kasvatus takaa parhaat tulokset, sillä hän on ensimmäinen koulu ja ensimmäinen opettaja, aivan kuten runoilija sanoi:

”Äiti on koulu: jos valmistat hänet kunnolla, tulet valmistamaan koko kansakunnan hyvillä ominaisuuksilla. Äiti on ensimmäinen opettaja, edellä kaikista ja paras opettajista.”

_________________
"The one who is (truly) imprisoned is the one whose heart is imprisoned from Allah, and the captivated one is the one whose desires have enslaved him." Ibn Taymiyah
Sun Maa 21, 2010 9:22 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Ihanteellinen musliminainen Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea