Islamtieto.com Foorumin päävalikko
RekisteröidyHakuOhjeKäyttäjälistaKäyttäjäryhmätKirjaudu sisään
Profeetta Muhammad (S) Toorassa - Maimonideksen refutointi

 
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Islam Näytä edellinen aihe
Näytä seuraava aihe
Profeetta Muhammad (S) Toorassa - Maimonideksen refutointi
Kirjoittaja Viesti
MzlmLiittynyt: 05 Kes 2010
Viestejä: 471

Lähetä Profeetta Muhammad (S) Toorassa - Maimonideksen refutointi Vastaa lainaamalla viestiä


Profeetta Muhammad (S) Toorassa - Moses Maimonideksen refutointi


Musa ibn Maimuun eli Moses Maimonides (1135 - 1204) kirjoitti Marokon ja Jemenin juutalaisille kaksi kirjettä, joissa molemmissa hän käytti Tooran (viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa) ja muita nykyiseen ns.Vanhan Testamenttiin sisältyviä vanhoja juutalaisia kirjoituksia kirjoituksia todisteena, ettei Allahin Lähettiläs (sAws) ole Profeetta, ei juutalaisille, eikä koko maailmoille, ihmisille ja jinneille.

Tämä kirjoitus käsittelee noita todisteita.

Molemmat Maimonideksen kirjeet on kirjoitettu Muslimimaiden juutalaisille, jotka kertoman mukaan joutuivat joko hyväksymään Islamin tai kuolemaan. Toinen kirje oli osoitettu al-Muwahhiduunien ('al-Mohavidit') vuosina 1150-1180 hallitseman Marokon juutalaisyhteisölle Andalusiassa ja Marokossa vuonna 1165, toinen Mahdiksi julistautuneen shi'a-hallitsija AbdulNabi ibn Mahdin hallitseman Jemenin juutalaisyhteisölle noin vuosina 1167-1171 tai 1172.

Maimonides syntyi Andalusiassa vuonna 1135, mutta joutui perheineen pakenemaan al-Muwahhiduuneja ensin Marokkoon ja myöhemmin Egyptiin, jossa hän kirjoitti nämä kirjeet. Maimonides sai vaikutteita mu'taziliiteilta, joten hän kielsi Allahin atribuutit uskoen, että Luojan ja Hyväntekijän lisäksi G-d:llä ei ole muita positiivisia attribuutteja, koska nämä attribuutit ovat Hänen luomansa ominaisuuksia.

Nämä kirjeet ovat herättäneet, kuten kaikki historialliset kirjoitukset Kirjan kansan (juutalaisten ja kristittyjen) ja muidenkin historiassa Aiskhyloksen ja Shakespearen näytelmistä Mozartin sävellyksiin, voimakasta kritiikkiä ja epäilystä niiden autenttisuudesta. Tunnetut juutalaiset Maimonides-tutkijat Abraham S. Halkin ja David Hartman nämä kirjeet sisältävässä kirjassaan Epistles of Maimonides - Crisis and Leadership (1985) kommentoivat, että Profeetta Muhammediin (S) viittaavat, halveksivat 'meshuqqah' (suom.mielipuoli) olisi todennäköisesti kirjeen kopioijan sinne laittama, eikä Maimonedeksen. Toisaalta Halkin väittää, että sana 'meshuqqah' on yleinen juutalainen viittaus kaikkiin Profeettoihin. Innalillaahi wa innaa Ileihi rajiuun.

Nuorempi rabbi-sukupolvi on kieltänyt kirjeiden autenttisuuden Maimonedeksen kirjoittamana, koska Jemenin juutalaiset eivät Maimonideksen tavoin edustaneet Talmudia seuraavia juutalaisia, joten heillä ei olisi ollut mitään syytä pyytää konsultaatiota Maimonidekselta.

Oli miten oli, näitä samoja kohtia käytetään puolin ja toisin todistamaan Profeetta Muhammad (S) Allahin Lähettiläänä kaikille kansoille, joten käsitellään kaikki, mitä juutalaisten kirjoitukset ja kristittyjen evankeliumit todistavat Allahin Lähettiläästä (S).

Esipuheessaan Halkin mainitsee, että uskontojen hylkääminen (tässä:juutalaisuus) voi johtua kahdesta asiasta: kilpailevien uskontojen puhemiehet kykenevät allokoimaan käyttöönsä suunnattoman materiaalisen vaurauden ja poliittisen vallan, joka luo joko pelkoa uskovassa tai historian voiman ja menestyksen olevan merkkinä uskonnollisesta totuudesta. Toisekseen johtaa epätoivoon saaden henkilön haavoittuvaiseksi apokalyptisille liikkeille tai ideologioille.


Ensimmäinen kirje - KIRJE MARTTYRIUDESTA (vuosi 1165)

Maimonides käsittelee Marokossa olevan rabbin lausuntoa, että Islamiin pakotettuna palanneen juutalaisen salassa tai avoimesti tekemän juutalaisen lain noudattaminen ja juutalaisuuden harjoittaminen on hyödytöntä.

Muista kirjeessä olevista asioista mainittakoon Genesiksessä oleva tarina Jaakobista, joka saa isältään Iisakilta esikoisoikeuden petoksellisesti pukeutumalla Eesaun vaatteisiin, juutalaiset tulkitsevat, että "koska konsonantit ovat samat 'hänen vaatteissaan' ja 'hänen pettäjissään', ovat israelilaiset väärintekijöinäkin Allahin suojeluksen alla, koska (Iisak) 'hän siunasi hänet' (Jaakobin)!

Joka tapauksessa, mitä indikoi, että Iisak halusi siunata esikoisensa Eesaun, jonka kerrotaan olevan arabien yksi kantaisistä? Sitä, että Iisak tiesi Viimeisen Lähettilään (S) tulevan Eesaun jälkeläisistä. Siunauksessa Iisak sanoi: "Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa." (Gen.27:28-29)

Maimonides sanoo, että "Eesaun palkinto yhden käskyn noudattamisen palkkiossaan -isänsä kunnioittamisessa- Jumala on taannut hänelle katkeamattoman valtakunnan, kunnes 'Kuningas Messias' saapuu. Tämän ovat rabbit vahvistaneet: Daavidin jälkeläiset eivät tule ennen kuin Eesau saa palkkionsa kunnioittamisestaan isäänsä ja äitiänsä."

Maimonides sanoo "Hänen, siunattu olkoon, määränneen, että 'olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin edessä (4. Moos.32:22)", mutta lause viittaa vain siihen asti, kun 'israelilaiset ovat karkottaneet Herran viholliset edestään, ja palaatte vasta senjälkeen, kuin se maa on tehty alamaiseksi Herralle, niin te olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin edessä ja tämä maa tulee teidän omaksenne Herran edessä.'

Vastuusta vapaa viittaa vain 'Herran vihollisten' karkottamiseen, ei universaaliin ja kaikkina aikoina noudatettavaan Israelin syyttömyyteen ja vastuuvapauteen.

Entäpä sitten, mitä 1.Moos.49:10, jossa Jaakob kertoo jälkeläisilleen, mitä päivien lopulla tapahtuu:
"Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat."
Tämän voi ymmärtää vain yhdellä tavalla: Juuda oli tuolloin profeettojen suku, mutta 'kunnes tulee hän, jonka se on.' Jaakob ymmärsi, että valtikka ja hallitsijansauva kuuluvat hänelle, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Vuoden 1992 Kirkolliskokouksen hyväksymässä Raamatussa jae on:
"Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat."


Vuoden 1933 versiossa ei ole mitään 'hänen heimoonsa' viittaavaa. Mikäli tämä ei viittaisi profeettaan, vaan maalliseen, ei-profeetalliseen hallitsijaan, niin sittenhän pitäisi olettaa, että Jeesuskaan (johon muunnoksella halutaan viitata) ei ole muuta kuin maallinen hallitsija, joka ei ole profeetta. Mutta kristittyjen muokkaus todistaa, että hekin havaitsivat tämän viittaavan Jumalan ilmestyksen ja Kirjan saavaan Profeettaan.

Lauserakenne 'Ei siirry...kunnes' viittaa siihen, että Juudalla valtikka ja hallitsijansauva on, kunnes tulee hän, jonka sen on ja jota kansat tottelevat. Lauseesta ei voi ymmärtää, että se on Juudalla ikuisesti. Mitä vuoden 1992 Raamatun käännökseen tulee, niin 'kunnes' -sanan poistaminen oikeastaan vain antaa vahvemman todisteen -kuten juutalaiset sanovat Mooseksen laista: ikuinen- olla seuraamatta kristinuskoa!

Maimonidesta edeltävä aikalainen Rashi -toinen juutalaisuuden uskonnon auktoriteetti- kertoi sanojen 'tulee hän, jonka se on' -shiloh olevan muodostettu kahdesta hebreankielisestä sanasta shai ja loh eli 'vala' sekä 'hänelle.'

Syyrialaisen Peshittan mukaan se on 'kunnes tulee hän.' Varhaisen kreikkalaisen Tanakhin ns. Septuagintin mukaan 'Hän, jolle kaikki on valmistettu.' Mikään vanhoissa versioissa ei viittaa Palestiinan kaupunkiin Shiloh -vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Betlehemistä!

'Jota kansat tottelevat' ei voi viitata juutalaisuuden mukaan yhteenkään Israelin profeettaan, koska juutalaisuus ei velvoita 'kansoja' tottelemaan israelilaisia profeettoja. Juutalaisuudessa on käsitys, että muut kansat tottelevat kymmentä käskyä vain seitsemän käskyn osalta s.o. nooahilainen laki, jolloin heillä on Jumalan suosio ja juutalaiset voivat asua sellaisessa valtiossa. Joten Mooseskaan ei voi olla hän, koska häntä kansat eivät tottele -ja hänen jälkeensä tulleet israelilaiset pitivät uskonnon tiukasti itsellään, eivät kutsuneet siihen.

Mutta sitten taas mikään Evankeliumeissa ei viittaa siihen, että Jeesus olisi etsinyt 'valtaa, jota kansat tottelevat.' Miksi Jeesus tätä taustaa vasten olisi sanonut, että 'antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu.'

Mooses ei hallinnut hallitsijansauvalla, jota kansat tottelisivat, Jeesus ei hallinnut hallitsijansauvalla, jota kansat tottelisivat. Molempia tottelivat vain yksi kansa -israelilaiset Egyptistä sekä israelilaiset Palestiinasta.

Sanalla 'valtikka' ei ole tätä 'kansojen tottelemista' -ilmiötä vasten mitään merkitystä -ikäänkuin 'valtikka' 'profetiana', joka ei siirry Juudan suvulta, mutta hallitsijansauva siirtyy hänelle, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Mikäli se olisi Amerikka, niin silloinhan sekä valtikka että hallitsijansauva olisivat pysyneet Juudan suvulla.

Mormonit ja rastafarit ovat myöskin tulkinneet tämän viittaavan omiin profeettoihinsa -Joseph Smithiin ja Haile Selassiehen, mutta näistä kumpaakaan 'kansat eivät tottele.

Mikäli se viittaisi ainoastaan Juudan sukuun, niin juutalaisilla ei ole, eikä ole tullut 'häntä, jonka shiloh, valtikka tai hallitsijansauva on ja jolle se kuuluu', jota kansat tottelevat. Eivätkä kummatkaan tälläkään hetkellä kuulu Juudan suvulle, joten ainoaksi selväksi jää, että molemmat tarkoittavat Muhammadia (S).

TOINEN KIRJE - KIRJE JEMENIIN (vuodet 1167-1172)

Vuonna 1172 Jemenin juutalaisyhteisön rabbi ja johtaja, mutta tuntemattomaksi jäänyt Jacob ibn Nathanael al-Fayyoumi pyysi Maimonidekselta neuvoa vuonna 1150 alkaneelle Ali ibn Mahdin shi'a-liikkeelle, jota tällöin johti hänen poikansa 'AbdunNabi' ibn Mahdi, joka valloitti suurimman osan Jemeniä vuonna 1170, valtakautenaan uhkasi juutalaisia kääntymään Islamiin tai 'Hislamiin', kertoman mukaan hän oli julistanut olevansa Mahdi. Maimonidekselta kysyttiin myöskin mitä vastata Islamin hyväksyneelle juutalaiselle, joka julistaa Muhammadin (S) profeettiuden Toorankin todistavan. Vaikka 'AbdulNabi oli korkeasti ylistetty valtakautensa aikana (eräs Jemenin historioitsija kertoi häntä ylistetyn enemmän kuin Profeettaa (S)!), Salaahuddiinin veli Tuhshah lopulta kaatoi ibn Mahdin hallinnon vuonna 1173, jolloin painostuskin päättyi ja 'AbdunNabi eristäytyi asumaan linnaansa. Haqq ja Shari'ah merkitsee toisille enemmän kuin kansan suosio, al-Hamdulillah.

Deuterononium 28:10 (5. Moos.10) 'kuuliaisuuden siunauksen' Maimonides esittää kirjeessään jakeen 10: "Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä;ja he pelkäävät sinua", mutta toisin kuin Halkin alaviitteissä toteaa tämän koskevan Israelia, sanaa 'Israel' ei Herran lausumana esiinny.

Samoin luvussa 10:15, jossa Mooses puhuu israelilaisille: 'Mutta ainoastaan sinun isiisi Herra mielistyi ja rakasti heitä; ja hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä, hän valitsi teidät kaikista kansoista, niin kuin yhä vielä on.' Lauseessa mikään ei indikoi, että israelilaiset olisivat Hänen ainiaasti, kuten sana 'yh vielä' indikoi. Tässä mielessä lause ei ole, eikä kuvaa defitiinisyyttä, kuten Allah swt Koraanissa sanoo Lähettiläästä (S) 'Profeettojen sinetti.'

Uskomatonta, että suvaitsevaisuusmustasukkaisessa länsimaailmassa kukaan ei kuitenkaan muista, että 5. Moos. 16 kehotetaan tuhoamaan kaikki kansat, jotka Herra, sinun jumalasi sinulle (Israelille) antaa, äläkä sääli heitä..Profeetta Muhammad (S), hänen seuralaisensa, seuraajansa, eikä kukaan heitä seuraava ole koskaan noudattanut Koraanin 9:5 -kohtaa samoin, kuin monissa juutalaisten kirjoituksissa israelilaisia kehotaan silmittömään kansan ja karjan hävittämiseen.

Maimonides ilmaisee esipuheessa haluavansa kertoa asiansa hebrean sijasta arabiaksi, jotta 'kaikki miehet, naiset ja lapset voivat lukea sen vaivatta, Halkin alaviitteissään kyselee mikähän mahdollisesti on ollut Jemenin lukutaidon taso tuolloin.

Deuterononium 4:8 'ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan?' Maimonides väittää tämän takaaman 'ylemmyyden' olevan kateellisten ja hurskattomien kansojen nousu israelia vastaan vihassa, jossa kaikki maailman kuninkaan epäoikeudenmukaisuudessa ja kateuksissa ottivat syykseen hävittää israelilaisia. Väite 'jumalan valittuna oleminen' vihan ja holokaustin kohteena on naurettava, koska mikään monijumalainen kansa, kristityt mukaanlukien ei kadehdi eikä joukkotuhoa, kuten jakeessa ilmaistaan, käskyjä, säädöksiä ja lakia noudattavaa kansaa. Enemmänkin muu maailma on kiitollinen, että heillä ei ole uskontoa himojaan ja halujaan rajoittamassa. Maimonides väittää jokaisen Siinain ilmestyksen jälkeisen despootin, kapinoivan hallitsijan, oli väkivaltainen tai jaloton, tehneen ensimmäiseksi ja lopulliseksi päämääräkseen tuhota juutalaisten laki, laannuttaa heidän uskonto miekalla, väkivallalla tai voimalla, kuten Amalek, Sisera, Sennacherib, Nebuchadnezzar, Titus, Hadrian ja muut heidän kaltaisensa. Sen jälkeen Maimonideksen mukaan tulevat älykkäät ja koulutetut kansat, syyrialaiset, persialaiset ja kreikkalaiset, jotka myös Maimonideksen mukaan halajavat israelilaisten uskonnon romuttamista ja amputoimista keksityin argumentein ja etabloituneen kiistelyn keinoin.

Roomalaisten jälkeen Maimonides väittää, että sekä intelligentin ja sotilaallisen sorron jälkeen nousi uusi luokka (kristityt ja muslimit), jotka yhdistivät molemmat metodit valloituksen ja kiistelyn yhdeksi (uskonnoksi) uskoen sen olevan tehokkaampaa pyyhkiä pois loputkin juutalaisesta yhteisöstä.

Maimonideksen väite on myös fanatismia, ta'assubia ja äärimmäisyyttä (ghulu') sikäli, että pidetään kiinni siitä ja palvotaan sitä, mitä esi-isien on nähty palvovan, vaikka he olisivat ilman Johdatusta. Kristityt kieltävät Islamin, koska "se ei kuulu meidän sivistyneisiin eurooppalaisiin tapoihin" ja "maassa maan tavalla" ovat tyypillisimpiä ja helppoja esimerkkejä aikamme ta'assubista ja ghulu'sta, uskotaan, että mikäli Profeetta (S) ei kuulu Jaakobin tai Daavidin sukuun, se ei voi olla oikea profeetta. Monet nykyajan kristityt uskovat, että Euroopan 700 -vuotiset saavutukset tieteessä, taiteessa ja keksinnöissä ovat kristinuskon ansiota ja ovat sinällään jo "kristillisiä." Siksi ei ole mielekästä hyväksyä Islamia, koska "meille kristityille on tullut oikea Johdatus."

Jae Mooseksen laista enemmänkin indikoi, että kyseessä ei ole lopullinen laki, mitä kertoo al-Ma'idah'n ayah 3:

{..Tänään olen tehnyt Uskontonne teille täydelliseksi, täydellistänyt mielisuosioni teihin ja vahvistanut Islaamin Uskonnoksenne.."} (Koraani 5:3)

JEESUS (AS)

Maimonides väittää, että 'Isa (AS) väitti olevansa messias (massih), jonka tarkoituksena oli tulkita Toora niin, että se mitätöityy totaalisesti, käskyt poistuvat ja kaikki kiellot rikkoutuvat. Kuten evankeliumeissa Jeesuksen sanomaksi on kirjoitettu, niin hän ei koskaan sanonut olevansa jumala tai messias. Hän kertoi olevansa lähetetty 'Israelin kadonneita lampaita' varten, ei kutsumaan 'vanhurskaita, vaan syntisiä.' Messias taasen ei erottele ihmisten välillä, vaan tahtoo jokaisen seuraavan itseään. Hän sanoi evankeliumin mukaan myöskin, että 'hän ei ole tullut lakia eikä profeettoja kumoamaan' eikä 'laista häviä yksikään kirjain.'

Maimonides mainitsee tylysti, miten 'pyhät miehet tietoisina hänen (Jeesuksen) tavoitteista, ennen tämän maineen leviämistä ihmistemme keskuudessa, kehittivät tälle sopivan rangaistuksen (kuolemanrangaistuksen).' Jotkut ortodoksijuutalaiset Israelissa myöskin häiriköivät amerikkalaisia ja eurooppalaisia kristittyjä maastahäipymiskäskemisen jälkeen, miten he (juutalaiset) tappoivat Jeesuksen. Jotkut kristityt ovat tosin pitävät roomalaisia Jeesuksen tappajina, vaikka sekä juutalaisuuden että kristinuskon mukaan Jeesus sai tuomionsa juutalaisessa tuomioistuimessa, mutta roomalaiset suorittivat itse teloituksen. Kristityt sanovat roomalaisten -ei juutalaisten- tappaneen Jeesuksen vain levittääkseen epäilyksiä Allahin Koraanissa ilmoittaman, mitä juutalaiset sanovat, mutta Allah korotti hänet luokseen.

Apostolien teoissa (Apt.2:22) Pietari, joka kristillisen kertomakirjallisuuden perusteella liitetään Jeesuksen seuraajaksi sanoi: 'Te Israelin miehet, Jeesus Nasaretilaisen, joka teille luovutettiin, te laista tietämättömien miesten (roomalaisten) kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte.'

Allah swt sanoo 'Isan (AS), Jeesuksen, sanoneen Israelin lapsille,

{(Olen tullut) vahvistamaan, mitä oli minua ennen Tawraah'ssa (Toorassa) ja tekemään sallituksi teille jotain mikä ennen oli kiellettyä teille.} (al-'Imraan, 50)

Ja Allah kertoi toisessa suurassa, että kaikki ruoka oli juutalaisille sallittua, kunnes he kielsivät sen itseltään ja Allah kielsi sen heiltä. Israelilaiset uskoivat, että on hurskautta, kun menee uskonnossa äärimmäisyyteen ja kieltää kaiken, mikä ei ole kiellettyä. Samoin Profeetta (S) vältti tekemästä joitain asioita säännöllisesti, ettei Allah swt säätäisi niitä ummah'lle pakollisiksi. Ja Allah sanoo Kirjassaan,

{Te jotka uskotte, älkää kysykö asioista, jotka tehtynä teille selviksi, aiheuttaa teille hankaluuksia..Ihmiset teitä ennen kyselivät ja tulivat epäuskoisiksi.} (al-Ma'idah, 101-102)

Usein juuri Islamiin palanneet muslimitkin alkavat kovasti kysellä, kun heillä on mielikuva, että Uskonto on jonkinasteista itsensä ja normaalien ihmisen halujen ja tarpeiden kieltämistä. Usein unohtuu pitkään ja ikänsä muslimeina olleilta veljiltäkin mainita, että Allahin Ykseys (Tawheed) ja oma Uskon (al-Iimaan) vahvistaminen ovat ensisijaisia.

Maimonides väittää Danielin ennustaneen 'valhemessiaan' tulon, mutta Jeesusta Danielin kirjan (11:12) väittämä ei koske, vaikka rabbeilla on siitä konsensus.
Jakeessa sanotaan, että 'sinun omasta kansastasi nousee väkivallan miehiä, että näky kävisi toteen, mutta he itse lankeavat.'

Maimonideksen ja konsensuksen omaavien rabbien käsitys Jeesuksesta on Koraanin sekä kirjoitetun evankeliumin mukaan väärä. Islamin ja kirjauskontojen maailmassa ei ole ketään, joka näkee Jeesuksen väkivallan miehenä.

Usein häneltä on lainattu evankeliumin kohta, jossa hän sanoo miekalla ylipapilta korvan sivaltaneelle seurueeseensa kuuluvalle miehelle, että 'laita miekkasi tuppeen;sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.' (Matt. 26:53).

Lausetta kristityt käyttävät usein todistamaan uskontonsa rauhanomaisuutta ja väkivallattomuutta, koska nykyisessä raaistuvassa ja väkivaltaistuvassa maailmassamme etenkin länsimailla on kiire liimata rauhan ja suvaitsevaisuuden kiiltokuvia väkivallan tekemisen ja sen pelon yhtälön muovikuorelle.

Kristittyjen indikointi on sikäli erheellinen, että kuten kaikki Profeetat (AhumS), heidän ilmoituksensa liittyi jatkuvasti elävään elämään. Allahin ilmoitus ei ole koskaan ollut taivaasta pudonnut monoliitti, jota uskovat yrittävät sitten hampaita kiristellen seurata. Ja Profeetat ovat aina profeettiudessaan joustavia tietäen, mikä milloinkin on sopivaa ja mikä ei. Joten se, mitä evankeliumiin on Jeesuksen sanomaksi kirjotettu, todistaa hänen tilannetajuaan, jossa yksinäisen miekanheiluttajan kohtalo suuren sotilasjoukon keskellä on tulla itse -ja mahdollisesti myöskin Jeesuksen seuraajat -tapetuksi.

Jeesus ei tämän perusteella, kuten kristityt haluavat usein väittää, ei kieltänyt 'miekkaan tarttumista', koska seuraavaksi hän sanoi: 'vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä?!'

Joten Maimonideksen ja rabbien käsitys 'Isasta (AS) väkivallan miehenä tarkoittamassaan merkityksessä on perätön.

Maimonides sanoo seuraavaksi, myöhemmin Jeesukseen liitetyn uskonnon saaneen suosiota Eesaun jälkeläisten keskuudessa. Halkin selittää tämän 'Eesaun jälkeläisten' tarkoittavan roomalaisia, vaikka roomalaisilla ei ole etnisesti mitään tekemistä Eesaun kanssa. Samaten hän sanoo tämän suosion Israelin keskuudessa olleen Jeesuksen päämäärä, mutta hänellä ei ollut vaikutusta Israeliin, eivät ryhmät eivätkä yksilöt horjuneet uskoissaan. Lisää vielä hänen epäjohdonmukaisuutensa olleen läpinäkyvää jokaiselle, kuin oli myös hänen epäonnistumisensa ja pettymyksensä kun hän 'lankesi käsiimme hyvintunnettuun loppuunsa asti.'

Samaten Eesaun jälkeläiset, mikäli Maimonides tarkoittaa arabeja, niin heidän keskudessaan kristinusko oli hyvin vähäistä, joten mistään 'suosiosta Eesaun jälkeläisille' ei voi mainittavasti puhua, verraten, miten paljon suosiota kristinusko sai roomalaisilla. Valitettavasti Halkin ei tuo mitään faktatietoa mahdollisesta Eesaun jälkeläisistä ja roomalaisista esiin.

PROFEETTA MUHAMMAD (S), TOORASSA

Seuraavaksi Maimondes mainitsee seuraavan uskonnon 'Isan (AS) jälkeen nousseen 'mielipuolen', joka imitoi edeltäjäänsä, joka 'tasoitti hänelle tietä.' Mutta hän lisäsi vastaansanomatonta tottelevaisuutta välittämälleen laille ja loi pahamaineisen uskontonsa.

Halkin mainitsee sanan 'mielipuoli' viittavan todellisien profeettojen nimitetyn joskus mielipuoliksi, kuten Hoosea 9:7, jossa sanotaan 'hulluna on oleva profeetta, mieletönnä hengen mies.' Halkin sanoo: 'Mutta Muhammadiin liitetty nimitys on joko halveksunnan ilmaus tai perustuu muinaisen Arabian näkemykseen runoilijan olleen mielipuoli tästä profeetan nimitys. Tosiasiassa Muhammad haastaa tämän Koraanissa (15:6, 44:33, 52:29 jne). Juutalaiset todennäköisesti ottivat sen käyttöönsä omiin tarkoituksiinsa.'

Seuraavaksi Halkin sanoo: 'Voi olla, että ehkä Maimonides ei käyttänyt tätä termiä ja sen lisäsi sinne (kirjeen) kopioija, joka oli totuttautunut tähän luotaantyöntävyyteen. Islamin pyhän kirjan Koraaninkin nimi vääristeltiin samalla tavalla 'Kalon' ("häpeä").'

Jos tahtoo, voi nähdä, että juutalaisilla rabbeilla on ollut ymmärrys, että 'Isa (AS) 'teki tietä' Profeettojen Sinetille (S), mikä on hyödyllinen tieto meille muslimeille, mutta Maimonideksen kontekstissa käyttämänsä lausemuoto on väärä sikäli, että useimmat Islamin hyväksyneet yksilöt ja kansat eivät olleet 'Isan (AS) seuraajia, joten tässä kontekstissa 'epäuskosta epäuskoon' on pätemätön.

Lause 'lisäsi vastaansanomatonta tottelevaisuutta välittämälleen laille' Halkin selittää Maimonideksen 'korrektisti liittäen tämän (Muhammadin S) kunnianhimon ja vallanjanon uskonnolliselle innolleen, etenkin muuttaessaan Mekasta Medinaan vuonna 622 satojen seuraajiensa kanssa.'

Sinänsä juutalaisen on kirjoitetun Tooransa ja muiden vanhojen kirjojensa perusteella turhaa mainita yhden profeetan vallanhimosta, etenkin kun juutalaisten omat kirjat Exoduksesta alkaen ovat täynnä tätä vallanhimoa, joka ilmenee juonitteluina, kapinallisuutena, kansojenmurhina enemmän kuin mitä kristityt ja muslimit ovat historiansa aikana edes uneksineet tekevänsä.

Väittämä vallanhimosta saa tänäpäivänä tukea, etenkin tarkoituksena on peitellä tekopyhästi länsimaiden yksilöllistä ja valtiollista vallanhimoa syyttämällä vallanhimosta kaikin tavoin heikompaa, kuten Fir'awn syytti pientä ja aseetonta Bani Israilia vallanhimosta.

Asiallisesti ottaen, Islamiin, Profeetan (S) ja Sahaban (R) maailmankuvaan ei kuulunut ajatus, että mitään maata voitaisiin hallita muulla kuin Allahin Lailla. Koskaan muslimien milloinkaan valloittama maa ei ole ikinä tarkoittanut sen maan kansalle pakkotyöleirejä, sotilashallitusta, sadistista katupartiota kuten eräät haluaisivat maailmaan tänään. Mikään muu kuin muslimien johtama valtio ei ole edelleenkään kyennyt takaamaan yhteiskuntajärjestystä ja rauhaa.

Mutta mikäli Medinaan muuttaminen sorron Mekasta tarkoittaa Halkinin mielestä vallanhimoa, niin samalla tavalla voisi sanoa, että Mooseksen Exodus Egyptistä Siinaille on vallanhimoa, vielä enemmän sikäli, että israelilaiset napisivat koko Exodusen ajan, voisi sanoa, että he eivät edes halunneet lähteä, mutta Mooses vallanhimossaan pakotti. Sen sijaan Muhammadin (S) seuraajat iloitsivat ja olivat kuuliaisia Profeetalle (S). Mutta kuten Koraani ja juutalaisten oma Toora todistavat, israelilaiset olivat Profeetalleen (AS) niskoittelevia.

Mutta asiaan: Kun Allahin Lähettiläs (S) saapui Medinaan, sen asukkaat olivat jo hyväksyneet Islamin. Ja kun Profeetasta (S) tuli Medinan valtion johtaja, hän teki sopimuksen sen kaupungin juutalaisten ja kristittyjen kanssa, joissa heitä ei pakoteta Islamiin, eikä heidän tarvitse osallistua muslimien armeijaan. Silti näillä sopimusosapuolen juutalaisheimoilla oli omat armeijansa, Profeetta (S) ei kerännyt heiltä aseita pois, kuten vallanhimoinen tekisi.
Vallanhimoinen johtaja olisi pakottanut koko maan miehet omaan armeijaansa. Lisäksi sopimuksessa oli ehto, että mikäli kolmatta osapuolta vastaan hyökätään, kaksi muuta osapuolta tulee armeijoineen puolustamaan sitä.
Vallanhimoinen johtaja olisi antanut kristittyjen ja juutalaisten jäädä hyökkäävän armeijan sudensuuhun.

Seuraavaksi Maimonides väittää kahden muun uskonnon olevan ilman 'sisäistä merkitystä' tehneet itsestään naurun ja pilkan kohteen, kuten apina matkiessaan ihmisen toimintoja. Halkin selittää tämän tarkoittavan, että 'juutalaiset keskenään voivat pilkata ja naureskella, ilman fyysistä rangaistusta, mutta kahden muun uskonnon seuraajat ottavat sen hyvin vakavasti ja hyökkäävät toisiaan ja juutalaisuutta vastaan.

No Halkin katsokoon itse, miten juutalaiset rabbit ja rabbiopiskelijat Jerusalemissa kohtelevat muunuskoisia, amerikkalaisia ja eurooppalaisia kristittyjä ('Muukalaista älä sorra, itsekin (israelilaiset) olitte muukalaisina Egyptin maassa'..'Egyptiläistä älä inhoa, itsekin olitte muukalaisia Egyptissä.') vastaan, vaikka nämä eivät pilkkaisikaan juutalaisia. Samaten ns. messiaanisten juutalaisten (kristinuskoon kääntyneet juutalaiset) kirjakauppoja poltetaan rabbisseminaarilaisten toimesta, kuten myös krematorioita. Jotkut länsimaiset valittavat lomamatkoillaan muslimimaihin minareettien rukouskutsuja, mutta julkista huomiota eivät saa ei-juutalaisten sapattipäivän kunnioittamispakko, jossa pitää välttää, puhumattakaan syömisestä ja juomisesta, pienempiäkin työnteoksi laskettavia tekoja, jopa hissin napin painamista, ettei vain juutalainen näe ja suutu.

DANIEL JA NELJÄ VALTAKUNTAA

Daniel, joka juutalaisuuden mukaan on profeetta, ennusti unessaan nähdyn merestä nousseiden neljän pedon symboliikan perusteella neljän valtakunnan nousevan, joista Maimonides esittää ajankuvaan sopivamman tulkinnan. Viimeistä Lähettilästä (S) edeltäneistä ajoista juutalaiset oppineet olivat yhtämieltä, että nämä neljä "israelia" sortavaa valtakuntaa olivat Babylonia, Persia, Makedonia (Kreikka) ja Rooma. Islamin valtakunnissa eläneet juutalaiset laskivat sen neljänneksi valtakunnaksi ovelasti lukien sen yhdeksi Rooman kanssa tai lukien Kreikan ja Rooman kolmanneksi.

Maimonides on väärässä väittäessään, että oman uskontonsa tavoin Profeetta Muhammad (S) olisi tai olisi väittänyt Musan (AS) tavoin puhuneen Allahin kanssa suoraan, koska wahy (ilmoitus) tuli hänelle Jibriilin (AS) välityksellä tai Allahin inspiroimana. Eikä Allah swt puhu koskaan paitsi suojan takaa tai välittäjän kautta.

Danielin näky oli seuraavanlainen: ensimmäinen peto oli kuin leijona kotkan siivillä, jotka repäistiin irti ja nostettiin kahdelle jalalle ja sille annettiin ihmisen sydän. Toinen peto oli karhunkaltainen, joka nostettiin toiselle kyljellensä, kolme kylkiluuta suussaan hammastensa välissä ja sille sanottiin 'syö paljon lihaa.'
Kolmas peto oli neljäpäinen pantteri, jolla oli neljä siipeä ja sille annettin valta.

Neljäs peto oli 'kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin edelliset pedot ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä ja kolme edellistä sarvea reväistiin pois sen edestä ja sillä sarvella oli kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhui. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät palavaa tulta. Tulivirta vuoti, kävi ulos hänestä, tuhannen tuhatta palveli häntä ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä, oikeus kävi tuomiolle ja kirjat avattiin. Minä katselin ja niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, peto tapettiin ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois. Minä näin yöllisessä näyssä, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen ja hän saapui Vanhaikäisen luo tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa ja valtakuntansa ei häviä.' (Dan 7:7-14) ja 'Hän puhuu Korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ja puoleksi ajaksi' (Dan.7:25).

Maimondes väittää Danielin kuvanneen arabikuningaskunnan nousun bysanttilaisen imperiumin jälkeen, vertaili 'mielipuolen' ilmaantumista ja hänen voittojaan bysanteista, persialaisista ja kreikkalaisista sarvella, joka kasvoi ja tuli pitkäksi ja vahvaksi. Maimonides sanoo historian todistavan tämän tulkinnan oikeaksi, jonka ymmärtää sekä joukot kuin harvat ja valitut: Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä ja kolme edellistä sarvea reväistiin pois sen edestä ja sillä sarvella oli kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhui (Maimonideksen lainauksessa 'suu, joka suuria puhui').

Maimonides selittää: "Tämä ilmiselvästi viittaa henkilöön, joka perustaa uuden uskonnon samankaltaisen jumalallisen uskonnon (s.o. juutalaisuuden) kanssa, väittää ilmestyksiä ja profeettiutta. Hän tuottaa paljon puhetta ja pyrkii muuttamaan Tooraa ja kumoamaan sen, kuten Hän (jumala) ilmaisee: "Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain" (Dan 7:25).

Allah swt sanoo al-Ma'idah'n ayaah'ssä 48,

{Ja olemme lähettäneet sinulle (Muhammad), Kirjan (Koraanin) totuudessa, todistamaan oikeaksi sen edeltäjät ja selvityksenä niille.}(Koraani 5:48).

ja,

{Mikäli he olisivat ylläpitäneet Tooran ja Evankeliumin ja mitä oli lähetetty heille heidän Herraltaan (Koraani), he olisivat saaneet runsautta yläpuoleltaan ja jalkojensa alta.} (Koraani 5:66)

ja,

{Te Kirjan ihmiset (juutalaiset ja kristityt), te seisotte tyhjän päällä ellette ylläpidä Tooraa ja Evankeliumia ja mitä Herranne on lähettänyt teille (Koraani).} (Koraani 5:68)

al-Ma'idah on medinalainen suurah, joka on lähetetty Profeetan (S) elämän loppupuolella, jolloin hän oli Medinan hallitsija, joilloin hänelle olisi ollut mahdollista pakottaa juutalaiset ja kristityt väkipakolla seuraamaan Koraania tai tulleensa tuhotuiksi, kuten juutalaisten ja kristittyjen otaksunnan mukaan he väittävät näin todellisuudessa olleen, mutta se on totaalista historian vääristelyä.
On huomattava, että Allah ilmoittaa näissä jakeissa, että 'mikäli juutalaiset ja kristityt olisivat seuranneet Tooraa ja Evankeliumia, Hän ei sano, että seuraamaan niitä, mitä Hän oli Musalle (AS) Siinain vuorella lähettänyt tai mitä Hän lähetti 'Isalle (AS), tähän viittaa näiden lauseiden jälkeen tuleva 'JA: Mitä heidän Herransa on lähettänyt heille s.o. Koraanissa. Allah ja Hänen Lähettiläänsä sallivat juutalaisten ja kristittyjen harjoittaa omaa uskontoaan Medinassa.
Kun juutalaiset saivat kiinni heihin kuuluvan naisen ja miehen avioliiton ulkopuolisesta sukupuoliyhdynnästä, he kiistelivät kivitystuomiosta, joten he ajattelivat, että viedään asia Muhammadille (S), koska ajattelivat, että Profeetta (S) päästäisi syntiset pälkähästä. Mutta Profeetta (S) pyysi juutalaisia tuomaan Tooran, jotta selviäisi, mitä heidän omassa kirjassaan tästä lukee.

Maimonideksen väite 'Ja hän tuottaa paljon puhetta' on myöskin väärä, koska Profeetta (S) oli tunnettu vähän puhuvana ja hän sanoi, että hänelle "on annettu asioita, joita ei ollut edeltäville Profeetoille; sanoa paljon asioita vähillä sanoilla."
Allah ja Hänen Lähettiläänsä eivät koskaan ole sanoneet, että Islam olisi kuin juutalaisten uskonto, Islam on uskonto samanlainen kuin on totuutena lähetetty kaikille Allahin Profeetoille.

Seuraavaksi Maimonides väittää, että erinäiset kohdat Psalmeissa ja Korkeassa Veisussa viittaavat juutalaisyhteisöihin, vaikkakin fetissinomaisesti naista ja naisen kehon viettelevimpiä alueita kuvaavia, joista Maimonides rakentaa olkiukkoteorian disposition kuvaamaan Danielin unen neljää imperiumia, joista viimeisessä juutalaiset nyt elävät (Halkinin mukaan Islam ja kristinusko).

Maimonides sanoo, että Deuterononiumin 4:28 (5.Moos 4:28) "Ja siellä palvelette ihmiskäsien tekemiä jumalia puisia ja kivisiä", joka jatkuu "jotka eivät kuule eivätkä näe, eivät syö eivätkä hajua tunne" on, vaikka Maimonides ei loppua mainitsekaan sikäli omituinen, että sen Jumalan ehtoihin tämän jakeen mukaan kuuluisi kuulemisen ja näkemisen lisäksi myös syöminen ja hajun tunteminen! Mekkalaiset ja medinalaiset palvoivat jumalia, jotka olivat puisia ja kivisiä. Mitä tahansa ainetta, jopa taateleita!

Kramerin Maimonides-elämäkerrassa väitetään 'Korkean Veisun' runouden 'ylittävän kauneudessaan jopa Koraanin mainitun ylivertaisuuden runoutena.'

Tämä käsitys on sikäli väärä, että Korkean Veisun eroottinen runoelma voi saada merkityksensä vain sen kuvaamista asioista, jotka ihmiselle (miehelle) ominaisia ovat. Tämän takia runouden kauneudesta katoaa sen objektiivisuus, koska eroottisuus on aina voimakkaasti subjektiivista, jolloin runoutta käytetään vain heijastuksena ihmisen haluille ja kauniin ja viettelevän naisen katselemisen aiheuttamasta mielihyvästä. Ei ole runoilijaa koskaan ollut Italiassa, Ranskassa, Espanjassa tai muualla, joka ei eroottista runoutta tai kirjallisuutta tuottaisi näiden subjektivismista riippumatta, sen on pakko olla mahdotonta.

PROFEETTA MUHAMMAD (S)

Maimonides puhuu tuntemattomaksi jääneestä Islamiin palanneesta jemeniläisjuutalaisesta, joka käytti todisteena Muhammadin (S) Profeettiudesta Genesiksen kohtaa 17:20, jossa sanotaan "Mutta myös Ishmaelista minä olen kuullut rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan."

Kuten myös 'Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille, hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranista, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta' (Deuterononium 33:2) sekä 'Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle Profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa' (Deut.18:15).

Maimonides kertoo, että edes muslimit itse eivät usko näiden jakeiden todistavan mitään, joten ainoa keino muslimien jäljelle jäävä luhiseva argumentti on väittää, että juutalaiset ovat muunnelleet Tooraa pyyhkien jokaisen Muhammadiin viittaavan sanan pois. Maimonides kertoo tämän tapahtuvan siitäkin huolimatta, että Toora on käännetty syyriaksi, kreikaksi, persiaksi ja latinaksi satoja vuosia ennen "pasulin" ilmestymistä. "Pasul" on hebreankielinen sana, joka muistuttaa arabian sanaa "rasul" eli "sanansaattaja" tarkoittaen "kelvoton, kelpaamaton."

Maimonides väittää, näitä kieliä taitamattomanakin, että Tooran ketju katkeamattomana on taannut täyden eriämättömyyden, oikeinkirjoituksen ja vokaalimerkinnät kielistä toiseen täysin virheettömänä. Halkin kertoo, että nykyaikainen vertailu erikielisten raamattujen välillä on paljastunut suuria useita eriävyyksiä.

Maimonides kertoo, että 'suuri kansa' ei indikoi profeettiuta eikä lakia, ainoastaan suurta lukumäärää, kuten sanotaan monijumalaisista 'kansat suuremmat ja lukuisammat teistä.' (Deut. 11:23). Genesis 17:20, jonka hebreankieliset sanat b'md m'd, joiden numeerinen arvo on 92, kuten on myös sanan MHMD, Muhammad (S), tarkoittaa Maimonideksen mielestä vain 'suuruutta.' Lisäksi hän mainitsee, että Koraanissa ilmoitettu nimi Muhammadille (S) Tooran ja Evankeliumin mukaan on 'Ahmad', jonka numeerinen arvo on 53, ei 92.
Mutta Maimonides syö oman tulkintansa, koska mikäli bm'd m'd ei todista profeettiutta, vaan suurta kansaa, niin silloinhan sanan AHMD ('Ahmad') numeerinen arvo ei voi olla sama kuin sanojen bm'd m'd vastaava, sillä silloinhan bm'd m'd ja AHMD sama numeerinen arvo olisi yhtäpitävä profeettiuden mahdottomuuden kanssa.
Sellaisia terveisiä Maimonidesille täytyy kuitenkin lähettää, että sanaa 'Ahmad' tai siihen etymologisesti viittaavaa vastaavaa on väärä paikka etsiä Genesiksen (1.Mooseksen kirja) kohdasta 17:20.

Numeerinen arvo on sikäli tässä tilanteessa sikälikin hyödytön, sillä sille ei löydy pohjaa Toorasta, Musan (AS) sunnasta eikä israelilaisten kirjoituksista koko raamatussa. Lyhyesti se tarkoittaa jokaisen hebrean kielen aakkosjärjestyksen olevan numerojärjestyksessä - ensimmäiset aakkoset alif-beit-giim-dalet jne. arvoilla 1-9 tai 10, seuraavat aakkoset arvoilla 10-100 jne. Koska Tooran kirjat eli viisi Mooseksen kirjaa ei anna mitään todistetta tällaisen metodin käytöstä, se on tässä hyödytön.

Vaikka Halkin Maimonideksen Jemenin kirjeen selityksessä koettaa toista olettaakin, tässä Tawraah wa Injiil ('Toora ja Evankeliumi') -kontekstissa ei ole mainittu sanaa 'Muhammad' (vrt Koraani 7:157), kuten Allah sanoo sanan 'Ahmad' Koraanissaan kohdassa 61:6).

Sana 'Ahmad'(S) on yksi Profeetta Muhammadin nimistä, jonka hän hadiithissä itsestään mainitsi ja jolla häntä edeltäneet Profeetat (AhumS) ovat hänet tunteneet.

Maimonides mainitsee, mikäli sanat 'siunaan häntä' tulisivat ennen sanoja 'teen hänestä suuren kansan' se voisi silloin tarkoittaa epätoivoisille todisteiden etsijöille 'siunaan häntä ja hänestä tulee se-ja-se.'

Mutta samalla ajattelumallilla Genesis 17:6-7 ('Minä teen sinut (Abraham) hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja jälkeläistesi kanssa..') ilmaisisi, että Abrahamin jälkeläisistä ei ole tulossa profeettoja, koska kuninkaat ja Gen.17:20 Ishmaelin tapauksessa 12 ruhtinasta eivät viittaa profeettiuteen. Lisäksi jakeessa ei sanota, että 'jälkeläisesi (Iisakin) kanssa', vaan 'jälkeläistesi kanssa.' Lisäksi liiton merkkinä ei voi olla profeettius Iisakin jälkeläisille, eikä Ishmaelin jälkeläisille, koska liiton merkki oli ympärileikata jokainen miehenpuoli.

Eikä Gen.17:16 ('ja minä siunaan häntä (Saara) ja hänestäkin sinulle pojan, niin minä siunaan häntä (Iisakia) ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita.') myöskään samalla Maimonideksen ajattelumetodilla todista Iisakin jälkeläisten profeettiuta, samaten Herra myöskin 'siunaa häntä' ja tekee hänestä kansakuntia ja vasta sitten kuninkaita, eikä Maimonideksen profeettiuta edellyttävällä tavalla 'siunaan häntä ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita.'

Samaten myöskään 'vain Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset' ei myöskään viittaa profeettiuteen.

PAARANIN KIRKKAUS

'Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille, hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranista, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta' (Deuterononium 33:2)

Maimonides kiinnittää huomiota siihen, että kyseessä on mennyt aikamuoto. Jakeen selitys muuten on erittäin ontuva, Maimonides selittää sen tarkoittavan Moosesta edeltävien lähettiläiden menemään roomalaisille, toinen arabeille tarkoituksenaan esittää heille Tooran, toinen argumentti löytyy Tuomarien Kirjasta 5:4, jossa tosin 'Herra, lähdit liikkeelle Seiristä, kun tulit astuen Edomin maahan..' ei ole mainintaa loistamisesta kenellekään.

Ibn Taymiyyah (RH) sanoi tästä profetiasta, kirjassaan al-Jawwab as-Sahiih:

"Useat oppineet (kuten seuraavissa sanoissa Muhammad bin Qutaibah) sanoivat; 'Mikään ei ole mysteeristä tässä jakeessa ken punnitsee sitä täydesti, koska Allahin tuleminen oli Siinain Vuorelta antamaan Tawrah Musalle (AS). Tämä on mainittu Kirjoitusten ihmisten kirjoissa, ollen sama kuin Koraanissa. Hänen nousemisensa täytyy olla Seiriltä. Hän antoi Injiilin Massiihille ('Isa AS), joka oli Seirissä (kylä Hebronissa nimeltään Nasaret). Sen tähden hänen seuraajiaan kutsuttiin 'Nasara'. Kuten hänen nousemisensa täytyy olla Seiristä, hän ilmestymisensä kirkkaudessa täytyy olla Paaranin vuorella. Hän antoi al-Qur'aanin Muhammadille (S) Paaranin vuorilla, jotka ovat Mekkan vuoret.
Muslimien ja Kirjoitusten ihmisten välillä ei ole erimielisyyttä, että Paaran on Makkah. Mutta mikäli he väittävät, että se on muu paikka kuin Mekka, se olisi jälleen yksi esimerkki heidän muuntelustaan ja valehtelustaan.

Siksi, maininta kolmesta vuoresta on totta. Hira on korkein vuori Mekassa. Se oli vuori, jossa ilmestys laskeutui Profeetalle (S). Sitä ympäröi usea vuoret siihen laajuuteen, että on sanottu Mekassa olevan 12 000 vuorta. Tähän päivään asti, siellä on paikka nimeltä Paaran, jossa Qu'raan ensimmäiseksi ilmoitettiin. Lisäksi aavikko Makkah'n ja Siinain Vuoren välillä on nimeltään Paaran. Kukaan ei voi väittää, että ilmestystä tai profeettaa ei ole lähetetty tuoon maahan.

Ajatellen Hänen ensimmäistä ilmoitustaan, sanottu 'Herra tuli.' Toisessa sanottu 'hän nousi,' kolmannessa 'hän loisti.' Tawrah'n ilmestyminen muistutti aamunkoita tai mikä on sitä kirkkaampi, Injiilin ilmestyminen oli kuin auringonnousu, valo ja johdatus lisääntyi sillä.

al-Qur'aanin ilmestyminen oli kuin auringon loistaminen taivaalta. Siksi Allah sanoi 'Hän loisti Paaranin vuorelta.' Profeetan (S) kanssa, Valo ja Johdatus levisi enemmän idässä ja lännessä kuin aikaisemmilla jumalaisilla kirjoilla, kuten auringonvalo leviää paistaessaan. Tästä syystä Allah kutsuu Muhammadia (S) 'valoa levittäväksi lampuksi' ja kutsuu aurinkoa 'loistavaksi lampuksi.'

Allah vannoo näiden samojen kolmen paikan kautta Koraanissa, kun Hän sanoo,


{Kautta viikunapuun, kautta oliivin ja kautta tämän turvatun kaupungin (Makkah)}(95:1-3)

Viikunapuu ja oliivi ovat symbolinen viittaus pyhään maahan, jossa viikunapuut ja oliivit kasvavat ja johon Massih lähetettiin ja Injiil ilmestyi. Hän myös vannoi Siinain Vuoren kautta; vuoren, jossa Allah puhui Musalle (AS). Sen jälkeen Hän vannoi turvatun kaupungin kautta, joka on Makkah, kaupunki, johon Ibrahim (AS) sijoitti poikansa Isma'ilin (AS) ja hänen äitinsä. Se on myös kaupunki, jonka Allah teki turvatuksi (pyhäksi)."
[Sitaatin loppu.]

Mikäli, merkitystä olisi Mooseksen profetian aikamuodolla imperfekti, samaten Maimonideksen todisteena käyttämä Danielin unessa saamansa profetia neljästä pedosta on menneessä aikamuodossa myöskin sillä hetkellä, kun Daniel kertoo unestaan. Imperfektistä huolimatta näky kelpaa Maimonidekselle ennusteeksi, joten miksi ei Mooseksenkin?

Mutta koska Maimonides käyttää Tooran selittämiseen ottamalla tukea toisaalla olevista kohdista, niin otetaanpa selitys toisaalla olevasta kohdasta ja kaiken lisäksi vielä aikamuodossa preesens/futuuri; Habakuk 3:3 menee näin: 'Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, Hänen ylistystänsä on maa täynnä.'

'Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle Profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa' (Deut.18:15).

Arabiaksi 'يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي. له تسمعون.'

Maimonides tässä vaiheessa muistuttaa, että jakeita ei saa irroittaa kontekstistaan, jotain mitä hän on tehnyt kirjeessään koko ajan. Maimonides kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että edeltävissä jakeissa puhuttiin ei-juutalaisten kansojen tavasta ennustaa tulevaa merkeistäennustajilta ja taikureilta, mutta israelilaisille Herra ei sitä salli, joten hän herättää heille profeetan kertomaan heille tulevasta. Lisäksi jae viittaisi siihen, että se profeetta on oleva israelilaisten keskellä ilman, että sen tähden joutuu matkata kuulemaan kaukaisiin maihin.

Sama Deuterononium eli Viides Mooseksen kirja, kohdassa 34:15 kertoo, että kohdassa 18:15 Mooseksen ilmoittama Profeetta 'minun kaltaiseni', 'mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses. Miten mahdollisesti 'Mooseksen kaltainen profeetta' ei enää 'koskaan nouse Israelissa?' Maimonides esittää ilman päteviä todisteita, että 'minun kaltaiseni' ei tarkoita kaltaisuutta asemassa ja saavutuksissa.

Maimonideksen mukaan 'minun kaltaiseni' tarkoittaisi, että profeetta tulisi olemaan israelilainen. Maimonideksen logiikalla ja Tooran tulkintatavalla tässä ei ole mitään viitettä siihen, että profeetta olisi israelilaisten, 'teidän kaltaisenne' tai 'meidän kaltaisemme.' Vaikka Mooses olisi viitannut Israeliin puhumalla itsestään yksikössä, sekään ei ilmentäisi, että profeetta olisi israelilainen, yksikkömuodon monikkomuodon kuvatessa vain, että israelilaiset olivat uppiniskaisia.

Mikäli arabiprofeetta olisi sanonut nämä sama sanat 'Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle Profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa', sekään ei ilmentäisi, että profeetta tulisi nimenomaan yhdestä heistä, olisi arabi tai heidän heimostaan.

Maimonideksen tulkintatavalla kohdan 'sinun keskeltäsi, veljiesi keskuudesta, minun kaltaiseni' selitys olisi sinun keskeltäsi viittaavaan israelilaisiin profeettoihin, veljiesi keskuudesta, minun kaltaiseni arabeihin, Ya'quubin veljeen, Musan kaltaisen, jolla ei, kuten Maimonides ja Halkin myöskin sanovat, ei ole Musan kaltainen ihmeissä ja asemassa. Profeetta Muhammad (S) sanoi kun hänet herätetään Tuomiopäivänä hän näkee Musan (AS) kantavan Allahin Valtaistuinta. Profeetta (S) kertoi tämän tietääksemme, miten korkea asema Musalla (AS) on.

Epistles of Maimonides:Crisis and Leadership -kirjan esipuheessa ja selityksissä muslimeja syytetään, että muslimit väittävät juutalaisten muunnelleen Tooraa alkuperäisestä silti yrittäen löytää sieltä todisteita Muhammadin (S) olevan Toorassa ennustettu Profeetta (S). Tämän muslimien väitteen ei aina tarvitse tarkoittaa välttämättä sitä, että alkuperäistä tekstiä muunnellaan. Teksti voi olla korrekti, mutta sen selittäminen ja tulkinta väärä: niin pitkälle, että uskonnon seuraajat tulkitsevat ja noudattavat väärää selitystä ja tulkintaa vaikka omin silmin näkisivät, että pyhässä kirjassa tai kirjoituksessa ei lue niinkuin sen väitetään tarkoittavan. Kuulostaa muslimeillekin tutulta, kaikki jotka ovat modernistien tai telaketjusalafien piiriä tunteneet (vrt. jae hijaabista tai muulla kuin Allahin Lailla hallitsemisesta).

Maimonides tekee virheen myöskin sikäli, että koko ajan ottaessaan esimerkkejä muualta Toorasta, hän irrottaa ne kontekstistaan, ajasta, paikasta ja tilanteesta tehden niistä universaaleja tilanteesta ja paikasta riippumattomia aksidensseja, joten hän ei näiden jakeiden tulkinnassaan voi selittää niitä paikallisuudella, ajalla ja tilanteella.

Maimonideksen mukaan Deuteronomium 5:24 'Ja te sanoitte: 'Katso, Herra, meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja valtasuuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänä päivänä me olemme nähneet, että Jumala voi puhua ihmisen kanssa, ja tämä jää kuitenkin henkiin' sekä kohta 30:12 'Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' antaa 'meidän olettaa, että mitään muuta lakia ei ole taivaassa, joka jälkeenpäin julistettaisiin, eikä tule olemaan enempää jumalaista erillistä julistusta, koska Hän sanoo ' Se ei ole taivaassa.'
Nämä jakeet eivät kuitenkaan, kuten Maimonideksen tavalla ajatellaan, ilmennä mitään tämän lain pysyvydestä, toisin kuin Koraanin al-Ma'idah'n

{..Tänään olen tehnyt Uskontonne teille täydelliseksi, täydellistänyt mielisuosioni teihin ja vahvistanut Islaamin Uskonnoksenne..} (5:3).

Toinen Maimonideksen käyttämä todiste on aiempi Deuteronomium 13:1;'Älkää mitään siihen lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois' ei ole kysymys Lain täydellistämisestä, minkä indikoi jakeen ensimmäinen 'Kaikkea mitä minä käsken noudattakaa tarkoin.' Mikään jakeessa ei indikoi, että tämä olisi lopullinen ilmoitus Allahilta.

Maimonides sanoo, että kahdenlaiset profeetat ovat valheprofeettoja: se, joka kieltää yhdenkin Musan (AS) asetuksen tai kutsuu ihmisiä monijumalaisuuteen. Tosin hän väittää, että Korkean Veisun 'Mitä ihailette suulemittaressa, katselette hänen asekarkelossaan?' tarkoittavan eroottisuudestaan huolimatta, että 'mikäli (ei-juutalaiset kansat) tuotatte mitään samanlaista kuin ilmestys Sinailla, olemme (juutalaiset) valmiit tekemään myönnytyksiä Mooseksen virheisiin.'

Kuitenkin Maimonedeksen mukaan se, mitä Tooraan on kirjoitettu (Mooseksen laki) on 'täydellistä' ja 'ikuisesti israelilaisten noudatettavissa.' Samassa yhteydessä Maimonides refutoi itsensä sanomalla, että ihmeistä ei ole profeetalle mitään hyötyä, mikäli tämä ei seuraa sitä, mitä on kirjoitettu Mooseksen lakiin.

Seuraavassa Maimonides sanoo, että mikäli joku kuka tahansa profeetta tulee kehottaen noudattamaan Mooseksen lakia mitään siitä jättämättä ja siihen lisäämättä, he (juutalaiset) vaativat tältä todisteena ihmettä.'

Ihmeen vaatiminen keneltäkään, joka kehottaa palvomaan yksin Allahia, ei ole koskaan ollut Profeettojen ja heidän israelilaisten tai muiden seuraajien tie, vaan ihmeen vaatiminen on aina kuulunut epäuskovan ja pilkaavan kansan tavoista. Tarkoituksena ihmeelle ei ole uskoa Allahiin, vaan israelilaisten ja monijumalaisten tavasta kohdella sanansaattajia kuin sirkuksen taikureita.

Paljastaa, että sekä israelilaiset ja muut kansat eivät halua uskoa näkymättömään, vaan velvoittavat profeettoja pakottamaan Allahia tekemään ihmeteon.

Maimonideksen Korkean Veisun tekstin hersyvän naisen vartalon ylistäminen olevan metaforaa Israelille on merkittävin sisältö ja lähtökohta monijumalaisille, animistisille uskonnoille, joissa naisen viettelevyys, kauneus ja molempien osapuolten (katsovan miehen ja katsottavan naisen) sukupuoliyhdynnän halu on eksistentiaalinen lähtökohta, sisältö ja tavoite. Samaa on meidän aikanamme, jossa naisen miehen olettama seksuaalinen halukkuus, joka miehen stereotyypian mukaan ilmenee naisen korostettuna ulkomuotona, on monijumalaisen ja uskottoman kansan dunyan pääasiallinen ja tavoiteltava sisältö, joka yhteiskunnallistetaan indikoimaan naisen vapautta, josta tulee mittausväline koko yhteisön ja yhteiskunnan "kehittyneisyydelle" tai "kehittymättömyydelle."

KAMELEILLA RATSASTAJIA, HEVOSVANKKUREITA PAREITTAIN

Maimonides sanoo, että 'Danielin ja Jesajan profetioista ja pyhiemme lausunnoista on selvää, että Messiaan saapuminen tapahtuu jonkun aikaa seurauksena universaalista Rooman ja Arabien imperiumien laajenemisesta, joka on oikeastaan tänään. Tämä on tosiseikka kysymysten ja epäilyjen tuolla puolen. Daniel on viimeinen profeetta kuvaamaan arabien kuningaskunnan, Muhammadin nousun ja sen jälkeen Messiaan tulon. Samaten Jesaja ilmoitti Messiaan tulon tapahtuvan 'mielipuolen' nousun jälkeen, sillä hän sanoo: 'Ratsastajia aaseilla, ratsastajia kameleilla, ratsastajia hevosilla pareittain [Jes.21:7,9], jossa ratsastaja aasilla on Messias, kuten on ilmeistä jakeesta, joka kuvaa häntä 'nöyränä, ratsastaen aasilla [Sak. 9:9], hän seuraa ratsastajaa kamelilla, joka on arabien kuningaskunta. Ilmaus 'hevosilla pareittain viittaa Edomin ja Ishmaelin kahteen imperiumiin.'

Merkittävää on huomioida oikea ratsastajien ja ratsujen sanajärjestys verraten siihen, mitä Maimonides ilmaisi: Maimonides sanoi ratsastajia aaseilla (Messias), ratsastajia kameleilla (arabit), ratsastajia hevosilla pareittain (israelilaisten messias). Eli ensin kristityt, sitten arabit (Islam) ja sitten Messias.

Arabiankielinen sekä englanninkielinen Jesajan kirja ilmoittaa järjestyksen olevan ensin hevosilla, sitten aaseilla ja kolmanneksi kameleilla:

فرأى ركابا ازواج فرسان. ركاب حمير. ركاب جمال. فاصغى اصغاء شديدا


sekä:

When he sees riders, horsemen in pairs,
riders on donkeys, riders on camels,
let him listen diligently,
very diligently.’


Molemmissa viimeisimmissä suomenkielisissä (vuosien 1933 ja 1992 kirkolliskokouksien hyväksymät käännökset) vanhoissa testamenteissa on hevosien sijasta sanat 'ratsastajia pareittain, aaseilla, kameleilla..' ja 'sotavaunuja, aaseilla kameleilla..'

Maimonideksen tekstistä ymmärtää, että tämä oli oikea järjestys, mutta vaikka miten tulkitsisi, vaikka sitten käänteisessä tapahtumajärjestyksessä, Maimonideksen ymmärtämää profetian järjestystä Edom-arabit-Messias (hevoset-kamelit-aasit) ei jakeesta kehkeydy. Kaiken lisäksi 'ratsastajia aaseilla' on monikko ja Messiaan on pakko olla yksi ratsastaja, sillä Maimonides ei viittaa sillä messiaan valtakuntaan, joten monikkomuoto kuvaa jotain muuta.

KEEDARIN MAJOJEN KESKELLÄ

"Muistakaa, kanssauskovani, ettän suuren syntimäärämme tähden Jumala on heittänyt meidät näiden ihmisten, arabien, keskelle, jotka ovat sortaneet meitä vakavasti ja laatineet häpäiseviä ja diskriminoivia lakeja vastaamme, kuten Jumala on meitä ennalta varoittanut 'Niin vihollisemmekin päättelevät' [Deuteronomium 32:31]. "Milloinkaa ei ole kansa hyväksikäyttänyt, alentanut, häväissyt ja vihannut meitä kuten he."
Katsotaanpa, mitä tuossa Maimonideksen siteeraamassa jakeessa kokonaisuutena lukee:
"Sillä heidän kallionsa ei ole niinkuin meidän kalliomme; niin vihollisemmekin päättelevät"

Mikään jakeessa ei viittaa 'vihollisen lakien laatimiseen meitä vastaan.' Englanninkielisessä versiossa luki 'our enemies are fools.'

Verrattuna siihen, mitä juutalaisten omat kirjoitukset historian pogromeista arabimaissa kertoo, niin Maimonideksen aikana ja edeltävänä aikana niitä oli:

Marokossa 700-luvulla, Idris I:n toimeenpanema juutalaisten massamurha.
Baghdadissa 900-luvulla kalifin juutalaisille määräämä keltainen merkki juutalaisille näiden tunnistamiseksi.
Synagogien tuhoaminen Egyptissä vuonna 1014.
Marokon Fesissä vuonna 1033 murhatut 6 000 juutalaista.
Andalusiassa vuonna 1066 murhatut lähteestä riippuen 4 000-5 000 juutalaista.
Sekä Marokon ja Jemenin pakkokäännytykset Maimonideksen aikana.

Eli kokonainen arabikansa juutalaisten hirmuhallitsijoina on vahvasti liioiteltu, etenkin katsoen siihen, että veriset murhat tapahtuivat Andalusiassa ja Marokossa ja parissa muussa maassa kerran vuosisadassa yksi juutalaisia vastustava teko.
Sitten: "Israelin kuningas Daavid luonnehti Israelin tulevia koetuksia, hän valitti sen asemaa Ishmaelin kuningaskunnassa ja rukoile heidän puolestaan jakeessa 'Voi minua, että minun täytyy oleskella muukalaisena Mesekissä, asua Keedarin majojen keskellä.' Huomatkaa ero Keedarin ja Ishmaelin lasten välillä, sillä Mielipuoli on Keedarin suvussa, kuten he jo myöntävätkin."
Useat kommentaattorit mainitsevat tämän tarkoittavan kertojan elämää -ei juutalaisia vastaan- vaan keskenään sotivien Keedarin jälkeläisten parissa. Usein sanan majan sijalla on englanninkielisissä versioissa 'teltta', mikä viittaisi kommentoijien mukaan arabien sotaretkien aikaisiin telttamajoituksiin -ei taloihin, eikä asujaimistoon.

Tähän loppuu Maimonideksen kirjeen osuus Profeetta Muhammadista (S).


Kirjoitti Abdullah Rintala

Dhul-Qidah 1432-Muharram 1433 / Lokakuu - joulukuu 2011

Per Hel 10, 2012 9:04 pm Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:    
Vastaa viestiin    Islamtieto.com Foorumin päävalikko » Islam Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry: 
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by TMCrea